Pārlekt uz galveno saturu

Klīniskā konference 2023

2023.gada LFA klīniskā konference un semināra diena! 

 

LFA organizētās Klīniskās konferences mērķis ir veicināt pieredzes, informācijas un praktisko atziņu apmaiņu fizioterapeitu starpā, apzināt  jaunāko fizioterapijas metožu izmantošanas un uz pierādījumiem balstītas prakses īstenošanu dzīvē caur Jūsu pieredzi!  

Šī gada klīniskās konferences ietvaros runāsim par sāpēm, to rašanās mehānismiem un fizioterapijas iespējām ārstēšanā, dažādos prakses kontekstos, dažādos veselības aprūpes līmeņos! 

 

1. Klīniskā konference - 22.septembris -  Muskuloskeletālas sāpes! Aplūkosim MSK sāpes un to ārstēšanas izaicinājumus no fizioterapeita perspektīvas!  

2. Semināra diena - 23.septembris - Sāpes un iekaisuma faktori! Aplūkosim sāpju un iekaisuma mijiedarbību, ārstēšanas izaicinājumus no fizioterapeita perspektīvas!

Kāpēc klīniskā konference? Klīnisko konferenču vērtība ir tiešā saziņa starp jomas speciālistiem un nozares aktuālo jautājumu analīze ar mērķi uzlabot aprūpes un ārstēšanas kvalitāti. Šogad kā konfereces caurviju tēmu apskatīsim sāpes un fizioterapijas pakalpojuma sniegšanu, vēršot uzmanību uz pacienta vajadzībām. Lai nodrošinātu skatījumu gan no pacienta, gan terapeita puses, sadarbojamies ar Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizāciju SUSTENTO.  

REĢISTRĒŠANĀS KLĪNISKAJAI KONFERENCEI UN MEISTARKLASĒM ATVĒRTA!  

REĢISTRĒJIES ŠEIT!

 

Dalības maksa

Dalības maksa Klīniskajā konferencē un seminārā:

  LFA biedriem/Fizioterapijas studentiem Pārējiem
Reģistrēšanās līdz 8.septembrim BEZMAKSAS 50 eiro
Reģistrēšanās no 9.septembra 40 eiro / 20 eiro 60 eiro
Reģistrēšanās semināra dienai (23.septembris) 20 eiro 50 eiro
Reģistrēšanās meistarklasei (21. un 23. septembris) 35 eiro katra meistarklase 50 eiro katra meistarklase

*dalībnieku skaits meistarklasēs ir ierobežots. Vietas rezervēšana meistarklasē tikai pēc dalības naudas saņemšanas.

NB! Iemaksātā dalības maksa netiek atgriezta

Klīniskā gadījuma ziņojums

Aicinām iesūtīt klīnisko gadījumu ziņojumus apskatot MSK sāpes un izmantotās terapijas metodes fizioterapeita praksē, aptverot dažādus prakses kontekstus, neliekot uzsvaru uz klīnisko diagnozi, bet vairāk vēršot uzmanību uz pacientu un viņa vajadzībām.
Iesniedzot klīnisko gadījumu, sūdzības par sāpēm var būt gan primāras (piemēram, pacients ar akūtām muguras sāpēm), gan sekundāras (piemēram, pacients pēc mastektomijas operācijas). 

Klīniskās konferences laikā apskatīsim dažāda veida sāpes - akūtas, subakūtas, sāpju paasinājumus pie hroniskiem stāvokļiem un sāpes paliatīvās aprūpes posmā. Tādējādi, ikvienam klīniskajam gadījumam atradīsies īstā vieta klīniskās konferences programmā!

Lai pieteiktu ziņojumu, ir jāiesniedz īss kopsavilkums/pārskats par plānoto gadījuma ziņojumu, aizpildot ziņojuma kopsavilkuma sagatavi, kas pieejama dokumentu mapē

Formu ziņojuma iesniegšanai saņemsiet savā epastā, piesakoties klīniskā gadījumā ziņošanai. Pieteikums klīniskā gadījuma ziņojumam jāiesniedz reģistrēšanās platformā Mitto. 

Pievienotajā dokumentu mapē pieejams piemērs, kas Tev palīdzēs un rosinās domu virzību! 

Mutvārdu ziņojums būs jāievieto sagatavē, kā elektronisks stenda ziņojums, par kuru sniegsi arī īsu (8-10min) mutvārdu ziņojumu. Klīniskā gadījuma mutiskās prezentācijas sagatave pieejama kopējā mapē.   

Pēc pieteikuma izskatīšanas Tev tiks sniegts akceptēšanas apstiprinājums vai noraidījums, kopā ar atgriezenisko saiti/refleksiju.  

Ziņojumā ir jāievēro personas datu aizsardzība un konfidencialitāte. Lieto citu vārdu, neietver tekstuālu vai vizuālu informāciju, kas ļautu atpazīt aprakstīto personu!  

Izskaidro un lūdz pacienta piekrišanu, ja vēlies ievietot ilustratīvus attēlus ar pacientu.

Informētās piekrišanas veidlapa pieejama kopējā dokumentu mapē.


Reģistrējoties klīniskā gadījuma apraksts pilnā apjomā nav jāiesniedz. Pilnu klīniskā gadījuma aprakstu jāiesniedz līdz 5.septembrim, sekojot norādēm apstiprinājuma vēstulē, ko saņemsiet pēc reģistrēšanās konferencei.

Ja nepieciešams, sagatavošanas procesā Tev būs pieejams mentora atbalsts/padoms. Lai pieteiktos mentora atbalstam raksti: ft.konference@gmail.com 

 

Pasākuma programma

1. LFA Klīniskā konference - 22. septembrī: 

 • 9.00 - 10.00 Reģistrēšanās
 • 10.00 Konferences atklāšana
 • 10.30 - 11.15 Atklāšanas plenārsēde: Fizioterapijas un sāpes
 • 11.30 - 12.45 Pirmā sesija
 • 13.15 - 14.30 Otrā sesija
 • 14.15 - 15.00 Pusdienu pauze
 • 15.00 - 16.15 Trešā sesija
 • 16.30 - 17.45 Ceturtā sesija
 • 18.00 Konferences saviesīgā daļa. Atskats Vispasaules Fizioterapijas 2023 aktivitātēs. Viktorīna.

2. Semināra diena - 23.septembrī: 

Semināra diena tiek plānota kā pasākumu kopums, kas organizēts ierasto LFA semināru formātā. Ziņojumi par tēmām, kas saistīti ar iekaisuma faktoru ietekmi uz sāpēm. 

 • 9.00 - 9.30 Reģistrēšanās
 • 9.30 - 12.15 Ziņojumi
 • 12.15 - 12.45 Kafijas pauze
 • 13.00 - 14.30 Saruna ar Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizāciju SUSTENTO
 • 14.30 - 15.30 Veselības aprūpes speciālistu un Pacientu tiesības.
 • 15.30 - 16.30 Jaunākie zinātniskie darbi no Jauno profesionāļu un studentu vidus! 

 

Paralēli semināra dienai, no pulksten 13.00  norisināsies Meistarklases

Precīza Klīniskās konferences un Semināra dienas  programma jau drīzumā! 

 

Aktuālo meistarklašu nosaukumi un norises laiki (meistarklašu klāsts tiks papildināts):

21.septembris:

 • "Novērtēšanas instrumenti un to izvēle fizioterapeita praksē", 15:00 - 16:30 (Ņikita Horoševs, Dace Stirāne)
 • "Objektivizēta fizioterapija tendinopātiju ārstēšanā", 15:00 - 16:30 (fizioterapeite Guna Semjonova)
 • "Fizioterapijas tehnikas bērniem plaušu ventilācijas uzlabošanai'', 16.30 - 18:00 (fizioterapeites Arta Ūdre un Sandra Kraukle (BKUS)).

23.septembris:

 • "Physiotherapy methods in pelvic pain disorders" 23.septembrī, 13.00 - 15.00 (Physiotherapist Anete Peterson (North Estonia Medical Centre, Estonia)).
 • "Saziņa ar pacientu paliatīvajā aprūpē, ENG" 23.septembrī, 15.00 - 16.30 (Martina Egloff).

   

Ja esat jau reģistrējies, taču vēlaties pieteikties meistarklasēm, sūtiet e-pastu uz ft.konference@gmail.com

Norises vieta

Norises vieta: 

1. Klīniskā konference (22.09.) MedBaltica'23 izstādes ietvaros, Ķīpsalas izstāžu zālē

2. Meistarklases un konferences semināra daļa (23.09) RSU medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs, Anniņmuižas bulvāris 26a.

 

 

Par dalību konferencē tiek piešķirti 8TIP, par Konferences semināra daļas apmeklēšanu tiek piešķirti 8TIP

Par klīniskā gadījuma prezentāciju vai postera prezentāciju papildus tiek piešķirti 5TIP

   

Klīniskās konferences organizatorisko pusi īsteno LFA valde, Matīss Eglītis, LFA MSK

Klīniskās konferences saturiskās daļas veidošanā piedalās: 

Doc.Daina Šmite, 

Anete Pētersone, LFA

Egija Kovaļenko, LFA IPV

Līva Tiesnese, LFA

Dace Stirāne, LFA


Saziņa jautājumu gadījumā: ft.konference@gmail.com