Pārlekt uz galveno saturu

Iesaisties pētījumos

Šajā sadaļā tiek publicēti aktuālie pētījumi, kuros aicinām iesaistīties sniedzot savu ieguldījumu!

 

Pētījums "Izdegšanas sindroms fizioterapeitiem"

Esmu Dinija Sanda Jirgensena, fizioterapeite un RSU akadēmiskās maģistra programmas “Rehabilitācija” 2. studiju gada studente. Sava maģistra darba ietvaros vēlos izpētīt izdegšanas sindroma izplatību fizioterapeitu vidu, kā arī tā saistību ar fizioterapeitu izmantotajām stresa pārvarēšanas stratēģijām.

Anketas aizpildīšana aizņems aptuveni 10-15 minūtes.

Anketa pieejama šeit: https://forms.gle/7W2yWPgCyD5s7TD97

Pētījums "Rotatoru aproces bojājumi: aptauja par esošo fizioterapijas praksi Latvijā"

Labdien, esmu Rīgas Stradiņa universitātes rehabilitācijas fakultātes maģistra studiju programmas "Rehabilitācija" 2.kursa studente Zanda Fišere. Sava maģistra darba ietvaros vēlos noskaidrot fizioterapeitu viedokli, kuri strādā ar pacientiem, kam ir rotatoru aproces bojājumi, lai noskaidrotu kādas ir patreiz pielietotās ārstēšanas metodes rotatoru aproces bojājumu gadījumos.

Visi anketas rezultāti apkopotā veidā būs pieejami izstrādātajā maģistra darbā.

Anketa pieejama: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffZFyHcPCkNrrMO8Q-vjfaTOWEXKfqLwOkuczHV1ChdLx8aA/viewform 

"Dzīves kvalitāte un to ietekmējošie faktori pieaugušajiem ar cerebrālo trieku: jaukts pētījuma dizains"

Labdien, esmu Rīgas Stradiņa universitātes Rehabilitācijas fakultātes maģistra studiju programmas "Rehabilitācija" 2. studiju kursa studente Zanda Eliāna Vaičekone.

Šogad veicu maģistra darbu "Dzīves kvalitāte un to ietekmējošie faktori pieaugušajiem ar cerebrālo trieku: jaukts pētījuma dizains". Neeksperimentāls, šķērsgriezuma pētījums ar sekojošu kvalitatīvo pieeju – padziļinātām intervijām. Darba vadītāja Ph.D. Zane Rožkalne. Pētījums sniegs iespēju noteikt, kāda ir dzīves kvalitāte Latvijā dzīvojošiem pieaugušajiem ar cerebrālo trieku un novērtēt to ietekmējošos faktorus, kā arī novērtēt dzīves kvalitātes atšķirīguma nozīmīgumu personām ar cerebrālo trieku un tāda paša vecuma pārstāvjiem no vispārējās populācijas.

Pētījums ietver sākotnēju kognitīvo funkciju novērtēšanu izmantojot MoCA skalu. Ja pēc MoCA testa izpildes dalībniekam tiks noteikti viegli vai neesoši kognitīvi traucējumi (18 vai vairāk punkti), tad dalībnieks tiks iekļauts turpmākā pētījuma anketu izpildē, kas ir vispārējo aprakstošo datu anketa, Pasaules Veselības organizācijas dzīves kvalitātes novērtējuma anketas saīsinātā versija WHOQOL-Bref, Pasaules Veselības organizācijas veselības un invaliditātes novērtēšanas skala WHODAS 2.0, pacientu veselības aptauja depresijas novērtēšanai PHQ-9, ģeneralizētās trauksmes novērtēšanas skala GAD-7, kā arī lielo motoro funkciju klasifikācijas sistēmas GMFCS un manuālo prasmju klasifikācijas sistēmas MACS novērtējumi. Anketu izpildi būs iespējams veikt gan klātienes formātā, gan attālināti, iepriekš saskaņojot veikšanas veidu, vietu un laiku.

Pēc aptaujas anketu analīzes dalībnieks var tikt aicināts piedalīties pētījuma otrajā daļā, kurā tiks veiktas individuālas intervijas, lai padziļināti izpētītu pieaugušo ar cerebrālo trieku dzīves kvalitāti un ar to saistītos aspektus.

Pētījumā plānots iekļaut pieaugušos ar cerebrālās triekas diagnozi vecumā no 26 līdz 50 gadiem, kuri saprot un spēj komunicēt latviešu valodā, ar viegliem vai neesošiem kognitīvajiem traucējumiem.

Dalībnieku meklēšanas nolūkos, vēršos pie fizioterapeitiem, kuri ikdienā strādā ar cerebrālās triekas diagnozes pacientiem vecumā no 26 līdz 50 gadiem, ar aicinājumu attiecīgos pacientus informēt par šāda pētījuma norisi, un intereses gadījumā dalīties ar manu kontaktinformāciju. Ja fizioterapeits plāno uzrunāt dalībniekus savā darba vietā, tad pirms uzrunāšanas tas ir jāpaziņo man, lai pacientu uzrunāšana dalībai pētījumā var tikt saskaņota ar nodaļas vai iestādes vadītāju, atbildīgo ārstu vai attiecīgu Ētikas komiteju.

Kontaktinformācija:

E-pasts: zandavaicekone@gmail.com

Mob.tel. 26403378

Pētījums “Fizisko aktivitāšu veicināšana: Fizioterapeitu pieredze un viedoklis”

Labdien! Mani sauc Agate Ķerubiņa un esmu Rīgas Stradiņa universitātes Rehabilitācijas fakultātes bakalaura studiju programmas "Fizioterapija" 4.gada studējošā. Aicinu fizioterapeitus dalībai intervijā manā bakalaura darba pētījumā "Fizisko aktivitāšu veicināšana: Fizioterapeitu pieredze un viedoklis". Pētījuma mērķis ir aktualizēt fizisko aktivitāšu veicināšanu fizioterapeitu praksē, gūt priekšstatu par pašreizējo praksi, identificēt iespējamos izaicinājumus un veiksmīgās prakses piemērus. Plašāka informācija par intervijas norisi un pieteikšanās: https://forms.gle/Jgp65riFYosYRkv89 

“Veselības aprūpes cilvēkresursu nodrošinājuma analīze Latvijā 2023.gadā fizioterapijas nozarē”

Mani sauc Emīls Svens Bumbieris un esmu Rīgas Stradiņa universitātes, maģistra studiju programmas “Sabiedrības veselība” students. Maģistra darba izstrādes ietvaros, veicu pētījumu -“Veselības aprūpes cilvēkresursu nodrošinājuma analīze Latvijā 2023.gadā fizioterapijas nozarē”.
Pētījuma mērķis- Analizēt veselības aprūpes cilvēkresursu nodrošinājumu un ietekmes faktorus Latvijā  2023.gadā fizioterapijas nozarē.
Lai  varētu veiktu pētījumu, aicinu iesaistīties LFA biedrus! Anketa ir anonīma un tās aizpildīšanai nepieciešamas aptuvei 5min.

Anketa pieejama šeit: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeZBZ8srISr4LK_Co6TpLwwjmu9O9…

Prāta-ķermeņa praktizējošo fizioterapeitu apzinātība un tās pielietojums praksē

Pētījuma mērķis ir noskaidrot, kāda ir ķermeņa apzinātība fizioterapeitiem, kuri pielieto prāta-ķermeņa terapijas metodes, un izpētīt, kāda ir saistība ar šo metožu pielietojumu praksē, kas sniegtu ieskatu par to, cik daudz fizioterapeitu Latvijā izmanto prāta-ķermeņa terapijas metodes un kāda ir to saistība ar pašu fizioterapeitu ķermeņa apzinātību.
Aicinu Jūs atbildēt uz jautājumiem par demogrāfiskajiem, Jūsu praksi raksturojošiem datiem un prāta-ķermeņa terapiju pielietojumu praksē, kā arī atbildēt uz apgalvojumiem, lai noskaidrotu Jūsu ķermeņa apzinātību.
Dalība pētījumā ir anonīma.

Anketa pieejama šeit:

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=z4dofreEbkKwzb2Ho_eXfbcYo583Tg1DjJonseZJUdJUQTZOUlFPSlBLVjY3UFpOREdBUFAwUUZWRS4u