Pārlekt uz galveno saturu

TIP organizēšanas kārtība

Tālākizglītības pasākumu programmas saskaņošana/tālākizglītības punktu piešķiršana

Organizējot tālākizglītības pasākumu un plānojot par šī pasākuma apmeklēšanu piešķirt dalībniekiem tālākizglītības punktus (TIP), ne vēlāk kā 2 mēnešus pirms plānotā notikuma tālākizglītības pasākuma organizatoram ir jānosūta pieteikums LĀPPOS Sertifikācijas padomei www.lappos.lv 

Lai pieteikums būtu aizpildīts korekti, tam jābūt saskaņotam ar  LFA sertifikācijas komisiju - Daigu Pulmani. 
Dokumenti par plānoto tālākizglītības pasākumu jānosūta LFA sertifikācijas komisijas priekšsēdētājai Daigai Pulmanei uz e-pastu: daiga.pulmane@rsu.lv.
Atbildi saņemsiet 10 darba dienu laikā (organizatoram tas ir jāizdara tā, lai 2 mēnešus pirms plānotā pasākuma var iesniegt dokumentus LĀPPOS).

Pretējā gadījumā LĀPOS Sertifikācijas padomei (sp@lappos.lv.) ir tiesības atteikt TIP piešķiršanu (MK not. 943). Atbilde par TIP piešķiršanu vai nepiešķiršanu tiks nosūtīta, uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi, pēc LĀPPOS Sertifikācijas padomes sēdes (sēdes notiek katra mēneša pirmajā otrdienā).

Nepieciešamā informācija:

  • kursu programmu (norises vieta, laiks, mērķauditorija, saturiskā programma);
  • apmācīttiesīgas ārsniecības personas apliecības kopija (ja tāda ir iegūta)
  • lektora CV un konkrētās metodes apmācīšanas tiesību apliecinoša dokumenta kopija;
  • iesniegums LĀPPOS veidlapa (skat. Word dokumentu šeit).


* MK noteikumi Nr. 943. nosaka, ka par vienu akadēmisko stundu var tikt piešķirts 1 TIP, bet ne vairāk kā 8 TIP dienā.
** Izsniedzot dalībniekiem sertfikātu par tālākizglītības pasākuma apmeklējumu, uz sertifikāta obligāti jānorāda iegūtais LĀPPOS programmas saskaņojuma numurs.