Pārlekt uz galveno saturu

“Ķermeņa apzināšanās caur kustību - Basic Body Awareness terapija”

-

“Ķermeņa apzināšanās caur kustību - Basic Body Awareness terapija”
 

Rīgā, 9. - 14.04.2024.

TIP - 40 TIP par kursu noklausīšanos + 95 TIP par pašmācības un literaūras apraksta ziņojuma iesniegšanas un aizstāvēšanu

Pasniegšanas metodes: lekcijas, semināri, praktiski vingrojumi un relfekcijas.

Mērķa grupa: Fizioterapeiti un fizioterapijas studenti

Pasniedzēja: Kirsti Niskala, Fizioterapeite, BBAT terapeite un pasniedzeja

Kursu mērķis:

Kursi paredzēti fizioterapeitiem un fizioterapijas studentiem, kuriem ir interese izprast kustības, kustību kvalitāti un kustību apzinātības  veidošanas un mācīšanas praksi.  Pēc Skjaerven et al (2010) datiem fizioterapeitu spēja veidot apzinātas kustības un izmantot šīs zināšanas praksē ir viens no pamatnosacījumiem kustību kvalitātes veicināšanai ari darbā.

Kursu mērķis ir iepazīstināt ar Basic Body awareness terapiju, tās pamatprincipiem teorijā un praksē. Izmantojot pētījumos (Skjaerven et al 2003, 2008, 2010, 2015) aprakstītos kustību kvalitātes modeļus un principus, caur procesa orientētu mācīšanos, izmantojot prakstisku darbu uz paklājiņiem, zināšanu apgūšanu un dalīšanos pieredzē. 

 

Pašmācības posms, lai turpinātu apmācības BBAT2 kursos:

Pēc kursu pirmās daļas apgūšanas, studentiem tiek paredzēta patstāvīga BBAT kustību un pamatprincipu praktizēšana. Tiek rekomendēts vismaz 45 stundu patstāvīgs darbs, kas tiek aprakstīts praktisko iemaņu ziņojumā. Kombinējot un aprakstot personīgas pieredzes sasaisti ar terapijas metodes zinātniskās literatūras datiem.

  • 45 h darbs ar sevi izmantojot BBAT pamatprincipus;

  • Praktiskā darba dienasgrāmata;

  • 200 lpp literatūras

  • Ziņojums 5-7lpp (pēc 6mēnešu praktizēšanas un patstāvīga mācību procesa)

  • Kopīga vide informācijas apmaiņai, jautājumiem un atbalstam (slēgta darba grupa FB)


 

Kursu laikā tiek apgūts:

BBAT terapijas pamatprincipi, un šo pamatrpincipu izmantošanas iespējas savu kustību kvalitātes un kustību apzināšanas veicināšanai.

Dalībnieki apzinās, kā terapeita klātbūtne un kustību kvalitāte ietekmē viņu klīnisko darbu.

Dalībnieki tiek sagatavoti zināšanu pilnveidošanai BBAT2 kursos, individuālai BBAT terapijas pielietošanai praksē (šo kursu apmeklēšanai nepieciešamas priekšzināšanas). 


 

Kursu maksa -

LFA apakšgrupas Fizioterepija Psihiskajā veselībā biedrs 330EUR

LFA biedrs 380 EUR

Nav LFA biedrs 400 EUR

 

Pieteikšanās šeit!

Detalizēta programma ŠEIT!

Papildus informācija - pvfizio@gmail.com vai 29997103 (Madara)