Vispasaules fizioterapijas diena 2015. gads

Ievads

Latvijas Fizioterapeitu asociācija, jau septīto gadu Latvijā organizēja Vispasaules Fizioterapijas dienu. Tās ietvaros visā valstī tika organizētas bezmaksas fizioterapijas meistarklases biroju un iestāžu darbiniekiem viņu darba vietās. Daļa fizioterapeitu augusta sestdienā Rīgas svētkulaikā devās uz Lucavsalu, lai iedzīvotājiem pastāstītu par gaidāmo Vispasaules Fizioterapijas dienu un nodotu vēstījumu ‘’Esi vesels kustībā!” (foto mirkļi). Vispasaules Fizioterapijas dienas ietvaros 8. septembrī pirmo reizi tika rīkota apaļā galda diskusija ‘’Fizioterapeita, kā veselības aprūpes speciālista loma primārajā profilaksē, izglītības un sociālās aprūpes sektorā’’. Rīgā, Eiropas Savienības mājas stikla zālē Latvijas Fizioterapeitu asociācijas valdes priekšsēdētāja Dace Bērtule tikās ar izglītības un sociālās aprūpes sektorā iesaistītiem pārstāvjiem (diskusijas foto mirkļi un diskusijas relīze).


Fizioterapijas meistarklases  iestādēs un birojos pēc iepriekšēja pieraksta tika sniegtas vairākās Latvijas pilsētās: Vidzemē –  13 pilsētās (novados), Kurzemē – 4 , Latgalē – 2 un Zemgalē – 4 pilsētās. Informācija par iespēju savā uzņēmumā aicināt profesionālu un zinošu fizioterapeitu tika ievietota dažādās interneta vietnēs un laikrakstos.

Lai gūtu plašāku priekšstatu par fizioterapijas dienas norisi, 2015. gadā LFA valde izveidoja aptaujas anketu. Anketā tika pievienots arī jautājums par ierosinājumiem turpmākai Vispasaules fizioterapijas dienas pasākumu organizēšanai. Ierosinājumi tika apkopoti un iesniegti to apspriešanai LFA valdē. 
Šogad tika iesūtītas 115 anketas, par derīgām tika uzskatītas 100. Šī gada fizioterapijas dienas pasākumos dalību pieteica 52, bet anketas iesniedza 39 iestādes. LFA organizētajās meistarklasēs 2015. gadā piedalījās par 5 iestādēm vairāk (n=52) nekā  2014. gadā (n=47).

 

Anketu analīze

Pēc iesūtītajiem datiem Vispasaules fizioterapijas dienas meistarklases no 39 iestādēm, tajā skaitā no pašnodarbinātām personām, vadīja 108 fizioterapeiti. Visplašāk tika pārstāvētas, SIA Sanare KRC "Jaunķemeri" 15 fizioterapeiti,  SIA ''Baltijas Fizioterapija'' - 10, SIA ''Jelgavas poliklīnika'' – 9, Ogres rajona slimnīca (Rehabilitācijas nodaļa) - 8, SIA ''Vidzemes slimnīca'' un SIA ''Kuldīgas slimnīca'' - 7 un SIA ''Limbažu slimnīca'' 4 fizioterapijas speciālisti (skat. 1. grafiku). Pārējās iestādes pārstāvēja 1 – 3 fizioterapijas speciālistu. 

 

1. grafiks. Iesaistīto fizioterapeitu skaits Vispasaules fizioterapijas dienas aktivitātēs


Kopumā no fizioterapeitiem saņēmām datus par 100 uzņēmumiem/birojiem un cita veida iestādēm, kuras aicināja speciālistus, lai vairāk uzzinātu par to, kā uzlabot un saglabāt darbinieku veselības stāvokli. Fizioterapeitu meistarklasēs piedalījās 2190 personas (2014. gadā n=1846). No visiem fizioterapijas meistarklašu dalībniekiem 788  iepriekš bija apmeklējuši fizioterapeitu, bet 1071 šī bija pirmā tikšanās, par 331 personu  informācijas nav. Visplašāk pārstāvēti bija Valsts nekustamie īpašumi (Rīgā) – 80 darbinieku, VSIA ''Slimnīcā ''Ģintermuiža’’’’ (Jelgavā) ar fizioterapeitu tikās 70 personas, AS ‘’Grindeks’’ – 60, Krustpils pamatskolā – 60, Valsts ieņēmuma dienests (Jelgavā) – 54, SIA ''Maxima Latvija'' - 53 cilvēki (skat. 1. grafiku) .

 

2. grafiks. Iesaistīto darbinieku skaits Vispasaules fizioterapijas dienas meistarklasēs

Organizāciju sarakstā ir ne tikai privātā sektora uzņēmumi, bet arī valsts un izglītības iestādes, kā piemēram Latvijas Republikas Ārlietu ministrija (25 dabinieki), Ilūkstes novada dome (20 personas), Salaspils novada dome (24 darbinieki), Krustpils pamatskola, Ilūkstes 1. vidusskola un citas valsts vai pašvaldību iestādes. Apskatot iestāžu darbības sfēras vissvairāk pārstāvēti biroji – 52, izglītības iestādes – 9, ražošanas uzņēmumi tikai – 4, viens veikals, kas sastāda 1 % no visām sfērām un 34 tika norādīts cits variants (skat. 3. garfiku). Sadaļā „cits variants” 8 gadījumos  fizioterapeiti atzīmēja medicīnas vai sociālās aprūpes iestādi. 

 

3. grafiks. Vispasaules fizioterapijas dienas iestāžu darbības sfēra

Apkopojot iegūtos datus, par darbinieku darba specifiku, sēdošs darbs bija 80 iestādēs, fiziski smags darbs 2 un cits variants 17 iestādēs  (skat. 4. garfiku).

 

4. grafiks. Vispasaules fizioterapijas dienas iestāžu darbības specifika

Sadaļā cits variants (n=17)  fizioterapeiti atzīmēja, ka darba specifika ir dažāda – sēdošs un fiziski smags darbs vai darbs stāvus.

Arī šogad saņēmām pozitīvas fizioterapeitu atbildes par darbinieku atsaucību. 100% uzņēmumu/iestādes darbinieku bija atsaucīgi un aktīvi piedalījās viņiem piedāvātajās aktivitātēs. Speciālisti atzīmēja, ka darbinieki uzdeva daudz jautājumu, tas liecina, ka šāda veida aktvitātes ir ļoti nozīmīgas un tās sniedz papildus informāciju par ārstēšanas un profilakses iespējām.

Vēlos pateikties Latvijas Fizioterapeitu asociācijai, fizioterapeitiem par aktīvu dalību 2015. gada Vispasaules fizioterapijas dienas aktivitātēs, kā arī Rīgas domes Labklājības departamentam.

 Rakstu sagatavoja: Liene Glāzere

 

Go to top