1. Uzmanība (Ievads)

Kā smadzenes uztver sensoro informāciju, kā uzmanība saistīta ar hroniskām sāpēm.

Go to top