Vingrojumi, kas piemēroti cilvēkiem ar invaliditāti un traumām

Latviešu valodā pieejama Austrālijā izveidota
fizioterapijas vingrojumu mājaslapa

 

Latvijas Fizioterapeitu asociācijas apakšgrupa ''Traumatoloģija un ortopēdija fizioterapijā'' veikusi Austrālijas kolēģu izstrādātas mājas lapas tulkošanu latviešu valodā.


Paldies, kolēģēm
: Annai Davidovičai, Annijai Ozolai, Evitai Bolei, Gunai Semjonovai, Martai Līgai Rikai, Olgai Daņiļevičai, Rūtai Zīlei, Santai Dreimanei, Zandai Fišerei, par tulkojumu!

Tagad tā brīvi pieejama arī latviešu valodā!

 

https://www.physiotherapyexercises.com/ vietnē pieejami vairāk kā 1000 fizioterapijas vingrojumi, kas piemēroti cilvēkiem ar invaliditāti un traumām. Uzdevumu skaits tiek papildināts un mainīts, balstoties uz jaunākajiem zinātniskajiem pētījumiem 1.

Vietnē, galvenokārt, pieejami vingrojumi, lai uzlabotu spēku, lokanību, kustību apjomu un vispārēju fizisko sagatavotību. Priekšplānā izvirzot vingrojumus, kurus pacients var veikt pats patstāvīgi, bez fizioterapeita vai aprūpētāja palīdzības.


Šīs vietnes mērķi:

  1. Nodrošināt bezmaksas izglītojošus resursus. Šī vietne sniedz iespēju smelties idejas praksē.
  2. Apkopo pieredzējušu fizioterapeitu ārstēšanas stratēģiju un metodes.
  3. Nodrošina līdzekļus, ar kuru palīdzību var dokumentēt izstrādātas ārstēšanas un apmācību idejas.
  4. Piedāvā fizioterapeitiem un citiem funkcionālajiem speciālistiem vienkāršu veidu, kā sastādīt personalizētas vingrojumu programmas saviem klientiem/pacientiem.


Kā norāda Lambert et al., pacienti, ar muskuloskeletālās sistēmas patoloģijām, labāk ievēro patstāvīgu mājas vingrojumu rutīnu, ja vingrojumi izstrādāti https://www.physiotherapyexercises.com/ aplikācijā un tiek sniegta atgriezeniskā saite, salīdzinot ar papīra formāta izdales materiāliem (Lambert et al., 2017)2


Lai iepazītos ar vietnes sniegtajām iespējām:

  1. Atver mājas lapu: https://www.physiotherapyexercises.com/;
  2. Labajā augšējā stūrī veic valodas maiņu, spiežot: LATVIAN;
  3. Izveido programmu: “Meklēt un izvēlēties vingrojumus Jūsu klientam”;
  4. Atlasi uzdevumus pēc atlases kritērijiem un aprakstiem;
  5. Spied: Izvēlēto vingrojumu gala versija: un nosūti pacientam/klientam izveidoto gala versiju. 
  6. Veido programmu arhīvus, veidojot savu lietotājkontu vai lieto programmu bez ielogošanās.


Sīkāku informāciju iespējams atrast: https://www.physiotherapyexercises.com/?Lang=Latvian


1
  Flynn, Allyson. "Media: Home exercise programs made effortless using the PhysioTherapy eXercises patient app." Journal of physiotherapy 64.2 (2018): 134-135.
2 Lambert, Tara E., et al. "An app with remote support achieves better adherence to home exercise programs than paper handouts in people with musculoskeletal conditions: a randomised trial." Journal of physiotherapy 63.3 (2017): 161-167.

Apakšgrupu nolikums

Latvijas Fizioterapeitu asociācijas valde 2019. gada 5. augustā apstiprināja ''Apakšgrupu nolikumu'', lasi to šeit!!

Go to top