Vingrojumi, kas piemēroti cilvēkiem ar invaliditāti un traumām

Latviešu valodā pieejama Austrālijā izveidota
fizioterapijas vingrojumu mājaslapa

 

Latvijas Fizioterapeitu asociācijas apakšgrupa ''Traumatoloģija un ortopēdija fizioterapijā'' veikusi Austrālijas kolēģu izstrādātas mājas lapas tulkošanu latviešu valodā.


Paldies, kolēģēm
: Annai Davidovičai, Annijai Ozolai, Evitai Bolei, Gunai Semjonovai, Martai Līgai Rikai, Olgai Daņiļevičai, Rūtai Zīlei, Santai Dreimanei, Zandai Fišerei, par tulkojumu!

Tagad tā brīvi pieejama arī latviešu valodā!

 

https://www.physiotherapyexercises.com/ vietnē pieejami vairāk kā 1000 fizioterapijas vingrojumi, kas piemēroti cilvēkiem ar invaliditāti un traumām. Uzdevumu skaits tiek papildināts un mainīts, balstoties uz jaunākajiem zinātniskajiem pētījumiem 1.

Vietnē, galvenokārt, pieejami vingrojumi, lai uzlabotu spēku, lokanību, kustību apjomu un vispārēju fizisko sagatavotību. Priekšplānā izvirzot vingrojumus, kurus pacients var veikt pats patstāvīgi, bez fizioterapeita vai aprūpētāja palīdzības.


Šīs vietnes mērķi:

 1. Nodrošināt bezmaksas izglītojošus resursus. Šī vietne sniedz iespēju smelties idejas praksē.
 2. Apkopo pieredzējušu fizioterapeitu ārstēšanas stratēģiju un metodes.
 3. Nodrošina līdzekļus, ar kuru palīdzību var dokumentēt izstrādātas ārstēšanas un apmācību idejas.
 4. Piedāvā fizioterapeitiem un citiem funkcionālajiem speciālistiem vienkāršu veidu, kā sastādīt personalizētas vingrojumu programmas saviem klientiem/pacientiem.


Kā norāda Lambert et al., pacienti, ar muskuloskeletālās sistēmas patoloģijām, labāk ievēro patstāvīgu mājas vingrojumu rutīnu, ja vingrojumi izstrādāti https://www.physiotherapyexercises.com/ aplikācijā un tiek sniegta atgriezeniskā saite, salīdzinot ar papīra formāta izdales materiāliem (Lambert et al., 2017)2


Lai iepazītos ar vietnes sniegtajām iespējām:

 1. Atver mājas lapu: https://www.physiotherapyexercises.com/;
 2. Labajā augšējā stūrī veic valodas maiņu, spiežot: LATVIAN;
 3. Izveido programmu: “Meklēt un izvēlēties vingrojumus Jūsu klientam”;
 4. Atlasi uzdevumus pēc atlases kritērijiem un aprakstiem;
 5. Spied: Izvēlēto vingrojumu gala versija: un nosūti pacientam/klientam izveidoto gala versiju. 
 6. Veido programmu arhīvus, veidojot savu lietotājkontu vai lieto programmu bez ielogošanās.


Sīkāku informāciju iespējams atrast: https://www.physiotherapyexercises.com/?Lang=Latvian


1
  Flynn, Allyson. "Media: Home exercise programs made effortless using the PhysioTherapy eXercises patient app." Journal of physiotherapy 64.2 (2018): 134-135.
2 Lambert, Tara E., et al. "An app with remote support achieves better adherence to home exercise programs than paper handouts in people with musculoskeletal conditions: a randomised trial." Journal of physiotherapy 63.3 (2017): 161-167.

Traumatoloģija un ortopēdija fizioterapijā

Apakšgrupas mērķi un uzdevumi

 1. Veicināt uz pierādījumiem balstītas fizioterapijas traumatoloģijā un ortopēdijā attīstību Latvijā.
 2. Informācijas un pieredzes apmaiņa par aktualitātēm un jaunumiem traumatoloģijas un ortopēdijas fizioterapijā.
 3. Sporta un izpildītājmākslinieku traumu prevencijas aktualizēšana un izglītojošu pasākumu rīkošana.
 4. Informāciju un viedo tehnoloģiju pielietošanas veicināšana traumatoloģijas un ortopēdijas nozares rehabilitācijā.
 5. Sadarbība ar Pasaules Fizioterapeitu Konfederācijas (WCPT) Internacionālās Manuālās Terapijas Ortopēdijā Federācijas apakšgrupu (IFOMPT). 
 6. Organizēt seminārus un kursus traumatoloģijas un ortopēdijas fizioterapijas nozarē.

Biedru tiesības un pienākumi

Tiesības

 1. Piedalīties Traumatoloģija un ortopēdija fizioterapijā (TOF) apakšgrupas pārvaldē.
 2. Piedalīties visos TOF apakšgrupas organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par tās darbību un uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.
 3. Piedalīties TOF valdes vēlēšanās, kā arī tikt ievēlētam tajā saskaņā ar Latvijas Fizioterapeitu asociācijas (LFA) un TOF statūtu noteikumiem.
 4. Iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus TOF pārvaldes institūcijai, kurai šie jautājumi ir jāizskata.

Pienākumi

 1. Ievērot TOF statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus.
 2. Regulāri maksāt biedra naudu noteiktajā apmērā un kārtībā LFA.
 3. Ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt TOF mērķu un uzdevumu realizēšanu, apmeklēt biedru sapulces.
 4. Saglabāt konfidencialitāti jautājumos, kur var tikt nodarīts kaitējums TOF interesēm.

 Biedru apstiprināšanas kārtība

Pretendentam ir jābūt LFA biedra statusam. Pieteikuma e-pasts par vēlmi būt TOF apakšgrupas biedra statusā jāsūta uz e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Apakšgrupas valdes ievēlēšanas kārtība un valdes struktūra

Apakšgrupas valdes struktūru veido: 5 fizioterapeiti, praktizējoši traumatoloģijas un ortopēdijas nozarē, no vismaz 3 dažādām ārstniecības iestādēm. Valdes sastāvs tiek pārvēlēts ik pēc 2 kalendārajiem gadiem. Ar vairāk kā puse biedru balsu vairākumu tiek ievēlēts jaunās valdes sastāvs. Balsojums noris atklāti. Katram biedram ir tiesības pretendēt uz vietu apakšgrupas valdes sastāvā, savu dalību piesakot e-pastā This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., kur pretendenta atbilstība valdes sastāvā tiek apstiprināta plānotās sanāksmes laikā un tiek protokolēta.

Balsošanas un lēmumu pieņemšanas kārtība

Balsošana lēmumu pieņemšanai noris atklāti. Lēmums tiek pieņemts, ja vairāk kā puse no valdes locekļiem ir snieguši apstiprinoši pozitīvu atgriezenisko saiti par attiecīgi pieņemamo lēmumu.

Lēmums tiek pieņemts, ja vairāk kā puse no valdes ir balsojusi.


Apakšgrupas “Traumatoloģija un ortopēdija fizioterapijā” apstiprināmās pirmās valdes sastāvs:

TOF valdes priekšsēdētāja:
Elīna Bergmane 
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


TOF valdes priekšsēdētāja vietniece:
Santa Dreimane 
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


TOF valdes locekļi:
Valērijs Kņaževs
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Linda Lancere 
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Linda Līce
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kristīne Siričenko
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


TOF valdes sekretāre:
Anna Januškeviča 
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Apakšgrupu nolikums

Latvijas Fizioterapeitu asociācijas valde 2019. gada 5. augustā apstiprināja ''Apakšgrupu nolikumu'', lasi to šeit!!

Go to top