Sporta fizioterapija

Darbības virzieni

Latvijas Fizioterapeitu asociācijas apakšgrupa “Sporta fizioterapija” (LFA SF) tika dibināta 2013.gada 26.janvārī.

Latvijas Fizioterapeitu asociācijas apakšgrupas „Sporta fizioterapija” galvenie darbības virzieni ir sekmēt sporta fizioterapijas attīstību Latvijā, veicināt fizioterapeitu teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu pilnveidošanu darbā ar dažāda līmeņa sportistiem, kas saistīta ar lielām un maksimālām fiziskām un psiholoģiskām slodzēm treniņu procesā, kā arī veselības sportā un ikdienas fiziskajās aktivitātēs. Sporta praksē to realizē fizioterapeits, kurš savā profesionālajā darbībā izmanto jaunākās fizioterapijā pielietojamās metodes un tehnoloģijas kustību balsta sistēmas korekcijai, vienlaicīgi pārzinot attiecīgā sporta veida treniņu teoriju un metodiku un apvienojot zināšanas, iemaņas, prasmes un kompetenci fizioterapijā un attiecīgā sporta veida specifikā, nodrošinot kvalitatīvu fizioterapeita darbību un sekmējot sportisko rezultātu izaugsmi, veselības nodrošināšanu un saglabāšanu.

Lasīt tālāk ...

Apakšgrupu nolikums

Latvijas Fizioterapeitu asociācijas valde 2019. gada 5. augustā apstiprināja ''Apakšgrupu nolikumu'', lasi to šeit!!

Go to top