LFA studentu apakšgrupas biedru reģistrācija

♦ LFA biedriem, kas vēlas būt Studentu apakšgrupā, lūdzam sūtīt pieteikumu uz e pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. norādot savu vārdu, uzvārdu, universitāti, kursu.                                                                       
♦ Ja neesat LFA biedrs, bet vēlaties būt studentu apakšgrupā, vispirms aizpildiet LFA Biedru reģistrācijas karti un tad sūtiet pieteikumu Studentu apakšgrupai uz e pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. norādot vārdu, uzvārdu, universitāti, kursu.

Studentu apakšgrupa

Darbības virzieni 

Latvijas Fizioterapeitu asociācijas ''Studentu apakšgrupa'' dibināta 2013. gada 7. decembrī.
Latvijas Fizioterapeitu asociācijas apakšgrupas ''Studentu apakšgrupa'' galvenie darbības virzieni ir iesaistīt fizioterapijas studentus asociācijas dzīvē, veicināt savstarpēju komunikāciju starp studentiem Latvijā un citur pasaulē, kā arī starp studentiem un praktizējošiem fizioterapeitiem, iepazīstināt studentus ar jaunumiem fizioterapijā, ārpus skolas aktivitāšu iespējām, kas dotu iespēju uzlabot fizioterapijas studentu prasmes un zināšanas.

 

Šīs apakšgrupas mērķi ir:

 • Veicināt koleģiālas attiecības un savstarpēju informācijas apmaiņu starp fizioterapijas studentiem Latvijā un ārvalstīs. 
 • Organizēt seminārus par studentiem saistošām tēmām. 
 • Atbalstīt fizioterapijas studentus jautājumos, kas saistīti ar studiju procesu un vidi. 
 • Sniegt informāciju par tālākizglītības iespējām, ar fizioterapijas nozari saistītiem pasākumiem, voluntēšanas un darba iespējām. 
 • Iesaistīt studentus Latvijas fizioterapeitu asociācijas rīkotajos semināros un pasākumos. 

 

Valdes locekļi:

Valdes priekšsēdētāja
Zane Preisa 
e-pasts- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Tel. 26783670


Darbu koordinatore 
Līga Svile 
e-pasts- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Tel. 26033387


Finanses 
Atis Sporāns 
e-pasts- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Tel. 26883044


Iekšējā komunikācija 
Dārta Balčūna 
e-pasts- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Tel. 27126833

 

Ārējā komunikācija 
Krista Kupča
e-pasts- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Tel. 26578655

 

Apakšgrupas e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Informatīvie materiāli ''Psihiskā veselība un fizioterapija''

Pasaules Veselības organizācija psihisko veselību definē kā labklājības stāvokli, kad indivīds spēj īstenot savu potenciālu, tikt galā ar ikdienas stresu, produktīvi strādāt un dot ieguldījumu sabiedrībā. Laba indivīda un kopējā sabiedrības psihiskā veselība ir būtisks nosacījums stabilas, drošas un labklājīgas sabiedrības veidošanai.

Latvijas Fizioterapeitu asociācija  kopā ar Psihiskās veselības apakšgrupu ir izstrādājuši informatīvu materiālu, apskatot fizioterapijas intervences nozīmi, ietekmi un pielietošanas specifiku depresijas un trauksmes mazināšanā. 

Fiziskās aktivitātes trauksmes mazināšanai (literatūras apskats) - lasi  šeit. 

Fiziskās aktivitātes un treniņi depresijas simptomu mazināšanā (literatūras apskats) - lasi šeit.

Fiziskās aktivitātes un treniņi depresijas simptomu mazināšanā (video lekcija) - klausies šeit.

 

Papildus tika sagatavotas infografikas, kas uzskatāmā un viegli saprotamā veidā atspoguļo fizioterapijas intervences specifiskumu un ietekmi. 
Info grafiki paredzēti plašai izmantošanai, ar tiem varat dalīties elektroniskā vidē un printētā veidā izmantot savās prakses vietās!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizioterapija psihiskajā veselībā

Latvijas Fizioterapeitu asociācijas apakšgrupa ''Fizioterapija psihiskajā veselībā'' tika dibināta 2011. gada decembrī.

Apakšgrupas vīzija ir:

 • ka ikvienam Latvijas iedzīvotājam ar psihiskās veselības traucējumiem ir pieejama kvalitatīva, uz personu vērsta, uz pierādījumiem balstīta fizioterapija.

Šīs apakšgrupas mērķis ir:

 • attīstīt fizioterapeitu kompetenci un vienotu sabiedrības izpratni par fizioterapijas nozīmi, iespējām un pamatotību cilvēku ar psihiskās veselības traucējumiem aprūpē.

Valdes locekļi:

 • Didzis Rozenbergs – valdes priekšsēdētājs
 • Līva Tiesnese
 • Alise Berga-Kirilova
 • Sandija Bergmane
 • Silva Vilkaste
 • Rūta Gaiļūna

Apakšgrupas e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Blogs: pvft.wordpress.com
Facebook lapa: www.facebook.com/groups/pvfizio

Sporta fizioterapija

Darbības virzieni

Latvijas Fizioterapeitu asociācijas apakšgrupa “Sporta fizioterapija” (LFA SF) tika dibināta 2013.gada 26.janvārī.

Latvijas Fizioterapeitu asociācijas apakšgrupas „Sporta fizioterapija” galvenie darbības virzieni ir sekmēt sporta fizioterapijas attīstību Latvijā, veicināt fizioterapeitu teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu pilnveidošanu darbā ar dažāda līmeņa sportistiem, kas saistīta ar lielām un maksimālām fiziskām un psiholoģiskām slodzēm treniņu procesā, kā arī veselības sportā un ikdienas fiziskajās aktivitātēs. Sporta praksē to realizē fizioterapeits, kurš savā profesionālajā darbībā izmanto jaunākās fizioterapijā pielietojamās metodes un tehnoloģijas kustību balsta sistēmas korekcijai, vienlaicīgi pārzinot attiecīgā sporta veida treniņu teoriju un metodiku un apvienojot zināšanas, iemaņas, prasmes un kompetenci fizioterapijā un attiecīgā sporta veida specifikā, nodrošinot kvalitatīvu fizioterapeita darbību un sekmējot sportisko rezultātu izaugsmi, veselības nodrošināšanu un saglabāšanu.

Lasīt tālāk ...

Traumatoloģija un ortopēdija fizioterapijā

Apakšgrupas mērķi un uzdevumi

 1. Veicināt uz pierādījumiem balstītas fizioterapijas traumatoloģijā un ortopēdijā attīstību Latvijā.
 2. Informācijas un pieredzes apmaiņa par aktualitātēm un jaunumiem traumatoloģijas un ortopēdijas fizioterapijā.
 3. Sporta un izpildītājmākslinieku traumu prevencijas aktualizēšana un izglītojošu pasākumu rīkošana.
 4. Informāciju un viedo tehnoloģiju pielietošanas veicināšana traumatoloģijas un ortopēdijas nozares rehabilitācijā.
 5. Sadarbība ar Pasaules Fizioterapeitu Konfederācijas (WCPT) Internacionālās Manuālās Terapijas Ortopēdijā Federācijas apakšgrupu (IFOMPT). 
 6. Organizēt seminārus un kursus traumatoloģijas un ortopēdijas fizioterapijas nozarē.

Biedru tiesības un pienākumi

Tiesības

 1. Piedalīties Traumatoloģija un ortopēdija fizioterapijā (TOF) apakšgrupas pārvaldē.
 2. Piedalīties visos TOF apakšgrupas organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par tās darbību un uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.
 3. Piedalīties TOF valdes vēlēšanās, kā arī tikt ievēlētam tajā saskaņā ar Latvijas Fizioterapeitu asociācijas (LFA) un TOF statūtu noteikumiem.
 4. Iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus TOF pārvaldes institūcijai, kurai šie jautājumi ir jāizskata.

Pienākumi

 1. Ievērot TOF statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus.
 2. Regulāri maksāt biedra naudu noteiktajā apmērā un kārtībā LFA.
 3. Ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt TOF mērķu un uzdevumu realizēšanu, apmeklēt biedru sapulces.
 4. Saglabāt konfidencialitāti jautājumos, kur var tikt nodarīts kaitējums TOF interesēm.

 Biedru apstiprināšanas kārtība

Pretendentam ir jābūt LFA biedra statusam. Pieteikuma e-pasts par vēlmi būt TOF apakšgrupas biedra statusā jāsūta uz e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Apakšgrupas valdes ievēlēšanas kārtība un valdes struktūra

Apakšgrupas valdes struktūru veido: 5 fizioterapeiti, praktizējoši traumatoloģijas un ortopēdijas nozarē, no vismaz 3 dažādām ārstniecības iestādēm. Valdes sastāvs tiek pārvēlēts ik pēc 2 kalendārajiem gadiem. Ar vairāk kā puse biedru balsu vairākumu tiek ievēlēts jaunās valdes sastāvs. Balsojums noris atklāti. Katram biedram ir tiesības pretendēt uz vietu apakšgrupas valdes sastāvā, savu dalību piesakot e-pastā This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., kur pretendenta atbilstība valdes sastāvā tiek apstiprināta plānotās sanāksmes laikā un tiek protokolēta.

Balsošanas un lēmumu pieņemšanas kārtība

Balsošana lēmumu pieņemšanai noris atklāti. Lēmums tiek pieņemts, ja vairāk kā puse no valdes locekļiem ir snieguši apstiprinoši pozitīvu atgriezenisko saiti par attiecīgi pieņemamo lēmumu.

Lēmums tiek pieņemts, ja vairāk kā puse no valdes ir balsojusi.


Apakšgrupas “Traumatoloģija un ortopēdija fizioterapijā” apstiprināmās pirmās valdes sastāvs:

TOF valdes priekšsēdētāja:
Guna Semjonova 
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


TOF valdes priekšsēdētāja vietniece:
Elīna Bergmane 
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


TOF valdes locekļi:
Santa Dreimane 
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kristīne Siričenko 
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Agnese Studere
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


TOF valdes sekretāre:
Zanda Fišere 
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Iegurņa pamatnes veselība fizioterapijā

Apakšgrupas mērķi un uzdevumi

 1. Veicināt uz pierādījumiem balstītu Iegurņa pamatnes veselība fizioterapijā (IPVF) attīstību Latvijā.
 2. Informācijas un pieredzes apmaiņa ar kolēģiem par aktualitātēm un jaunumiem IPV. 
 3. Veicināt izpratni par iegurņa pamatnes veselību gan izglītojot sabiedrību, gan sadarbojoties ar profesionāļiem dažādās medicīnas un sporta nozarēs.
 4. Organizēt seminārus un kursus par iegurņa pamatnes veselību.
 5. Sadarbība ar citu valstu kolēģiem un IPV speciālistiem.
 6. Aizstāvēt un pārstāvēt apakšgrupas biedru intereses.

Biedru apstiprināšanas kārtība

Pretendentam ir jābūt LFA biedra statusam. Pieteikuma e-pasts par vēlmi būt IPVF apakšgrupas biedra statusā jāsūta uz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LFA apakšgrupas ''Iegurņa pamatnes veselība fizioterapijā'' statūti.


Apakšgrupas ''Iegurņa pamatnes veselība fizioterapijā'' pirmās valdes sastāvs:

IPVF valdes priekšsēdētāja:
Egija Kovaļenko 
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


IPVF valdes priekšsēdētāja vietniece:
Signe Beķere 
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


IPVF valdes locekļi:
Kristīne Asonova 
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sarmīte Krastiņa 
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sandra Muša
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Apakšgrupas e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Apakšgrupu nolikums

Latvijas Fizioterapeitu asociācijas valde 2019. gada 5. augustā apstiprināja ''Apakšgrupu nolikumu'', lasi to šeit!!

Go to top