Mērķi un uzdevumi

Veicināt fizioterapijas nozares attīstību, nodrošinot sabiedrībai sniegtās veselības aprūpes kvalitāti Latvijā;

 

    • Iesaistīties tautas veselības veicināšanā un veselības aprūpes sistēmas darbības uzlabošanā valstī;

    • Organizēt zinātniski praktiskos pasākumus fizioterapeitu profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanai;

    • Reglamentēt, koordinēt un nodrošināt fizioterapeitu un fizioterapeitu asistentu sertifikācijas un resertifikācijas procesu;

    • Uzturēt saiknes starp fizioterapeitiem Latvijā un ārvalstīs;

    • Attīstīt profesionālo sadarbību ar profesionālām organizācijām veselības un sociālās labklājības jomā, ar izglītības iestādēm un pētniecības institūcijām;

 

Aizstāvēt un pārstāvēt Biedrības biedru intereses;

 

Go to top