Reģistrēto biedru datu atjaunošana

Informācija par LFA biedru naudu

♦ Pēc LFA statūtiem biedru naudas apmērs ir 30 € gadāfizioterapijas studentiem - 15 € gadā.
♦ 
Biedru naudas iemaksu par katru gadu jāveic līdz 28. februārim.

Esošajiem LFA biedriem

Ja ir radušās izmaņas Jūsu iepriekš iesūtītajos datos, lūdzam aizpildīt LFA biedru datu atjaunošanas karti:

Go to top