Biedru reģistrs

Visā Eiropas Savienībā, tātad arī Latvijā, 2018. gada 25. maijā stājas spēkā ''Vispārīgās datu aizsardzības regula'', kas ievieš jaunus nosacījumus personas datu aizsardzībā. Šā likuma mērķis ir aizsargāt fizisko personu pamattiesības un brīvības, it īpaši privātās dzīves neaizskaramību, attiecībā uz fiziskās personas datu apstrādi (''Fizisko personu datu aizsardzības likums'' - lasi šeit). 

Turpmāk, lai saņemtu informāciju saistībā ar biedru naudas apmaksu un citiem ar to saistošajiem jautājumiem, vērsties rakstiskā veidā Latvijas Fizioterapeitu asociācijā uz e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pieslēgties

Go to top