Traumatoloģija un ortopēdija fizioterapijā

Apakšgrupas mērķi un uzdevumi

 1. Veicināt uz pierādījumiem balstītas fizioterapijas traumatoloģijā un ortopēdijā attīstību Latvijā.
 2. Informācijas un pieredzes apmaiņa par aktualitātēm un jaunumiem traumatoloģijas un ortopēdijas fizioterapijā.
 3. Sporta un izpildītājmākslinieku traumu prevencijas aktualizēšana un izglītojošu pasākumu rīkošana.
 4. Informāciju un viedo tehnoloģiju pielietošanas veicināšana traumatoloģijas un ortopēdijas nozares rehabilitācijā.
 5. Sadarbība ar Pasaules Fizioterapeitu Konfederācijas (WCPT) Internacionālās Manuālās Terapijas Ortopēdijā Federācijas apakšgrupu (IFOMPT). 
 6. Organizēt seminārus un kursus traumatoloģijas un ortopēdijas fizioterapijas nozarē.

Biedru tiesības un pienākumi

Tiesības

 1. Piedalīties Traumatoloģija un ortopēdija fizioterapijā (TOF) apakšgrupas pārvaldē.
 2. Piedalīties visos TOF apakšgrupas organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par tās darbību un uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.
 3. Piedalīties TOF valdes vēlēšanās, kā arī tikt ievēlētam tajā saskaņā ar Latvijas Fizioterapeitu asociācijas (LFA) un TOF statūtu noteikumiem.
 4. Iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus TOF pārvaldes institūcijai, kurai šie jautājumi ir jāizskata.

Pienākumi

 1. Ievērot TOF statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus.
 2. Regulāri maksāt biedra naudu noteiktajā apmērā un kārtībā LFA.
 3. Ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt TOF mērķu un uzdevumu realizēšanu, apmeklēt biedru sapulces.
 4. Saglabāt konfidencialitāti jautājumos, kur var tikt nodarīts kaitējums TOF interesēm.

 Biedru apstiprināšanas kārtība

Pretendentam ir jābūt LFA biedra statusam. Pieteikuma e-pasts par vēlmi būt TOF apakšgrupas biedra statusā jāsūta uz e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Apakšgrupas valdes ievēlēšanas kārtība un valdes struktūra

Apakšgrupas valdes struktūru veido: 5 fizioterapeiti, praktizējoši traumatoloģijas un ortopēdijas nozarē, no vismaz 3 dažādām ārstniecības iestādēm. Valdes sastāvs tiek pārvēlēts ik pēc 2 kalendārajiem gadiem. Ar vairāk kā puse biedru balsu vairākumu tiek ievēlēts jaunās valdes sastāvs. Balsojums noris atklāti. Katram biedram ir tiesības pretendēt uz vietu apakšgrupas valdes sastāvā, savu dalību piesakot e-pastā This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., kur pretendenta atbilstība valdes sastāvā tiek apstiprināta plānotās sanāksmes laikā un tiek protokolēta.

Balsošanas un lēmumu pieņemšanas kārtība

Balsošana lēmumu pieņemšanai noris atklāti. Lēmums tiek pieņemts, ja vairāk kā puse no valdes locekļiem ir snieguši apstiprinoši pozitīvu atgriezenisko saiti par attiecīgi pieņemamo lēmumu.

Lēmums tiek pieņemts, ja vairāk kā puse no valdes ir balsojusi.


Apakšgrupas “Traumatoloģija un ortopēdija fizioterapijā” apstiprināmās pirmās valdes sastāvs:

TOF valdes priekšsēdētāja:
Guna Semjonova 
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


TOF valdes priekšsēdētāja vietniece:
Elīna Bergmane 
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


TOF valdes locekļi:
Santa Dreimane 
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kristīne Siričenko 
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Agnese Studere
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


TOF valdes sekretāre:
Zanda Fišere 
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Go to top