LFA studentu apakšgrupas biedru reģistrācija

♦ LFA biedriem, kas vēlas būt Studentu apakšgrupā, lūdzam sūtīt pieteikumu uz e pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. norādot savu vārdu, uzvārdu, universitāti, kursu.                                                                       
♦ Ja neesat LFA biedrs, bet vēlaties būt studentu apakšgrupā, vispirms aizpildiet LFA Biedru reģistrācijas karti un tad sūtiet pieteikumu Studentu apakšgrupai uz e pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. norādot vārdu, uzvārdu, universitāti, kursu.

Studentu apakšgrupa

Darbības virzieni 

Latvijas Fizioterapeitu asociācijas ''Studentu apakšgrupa'' dibināta 2013. gada 7. decembrī.
Latvijas Fizioterapeitu asociācijas apakšgrupas ''Studentu apakšgrupa'' galvenie darbības virzieni ir iesaistīt fizioterapijas studentus asociācijas dzīvē, veicināt savstarpēju komunikāciju starp studentiem Latvijā un citur pasaulē, kā arī starp studentiem un praktizējošiem fizioterapeitiem, iepazīstināt studentus ar jaunumiem fizioterapijā, ārpus skolas aktivitāšu iespējām, kas dotu iespēju uzlabot fizioterapijas studentu prasmes un zināšanas.

 

Šīs apakšgrupas mērķi ir:

  • Veicināt koleģiālas attiecības un savstarpēju informācijas apmaiņu starp fizioterapijas studentiem Latvijā un ārvalstīs. 
  • Organizēt seminārus par studentiem saistošām tēmām. 
  • Atbalstīt fizioterapijas studentus jautājumos, kas saistīti ar studiju procesu un vidi. 
  • Sniegt informāciju par tālākizglītības iespējām, ar fizioterapijas nozari saistītiem pasākumiem, voluntēšanas un darba iespējām. 
  • Iesaistīt studentus Latvijas fizioterapeitu asociācijas rīkotajos semināros un pasākumos. 

 

Valdes locekļi:

Valdes priekšsēdētāja
Zane Preisa 
e-pasts- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Tel. 26783670


Darbu koordinatore 
Līga Svile 
e-pasts- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Tel. 26033387


Finanses 
Atis Sporāns 
e-pasts- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Tel. 26883044


Iekšējā komunikācija 
Dārta Balčūna 
e-pasts- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Tel. 27126833

 

Ārējā komunikācija 
Krista Kupča
e-pasts- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Tel. 26578655

 

Apakšgrupas e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Buklets ''Psihiskā veselība un fizioterapija''

Latvijas Fizioterapeitu asociācijas apakšgrupa ''Psihiskā veselība un fizioterapija'' sadarbībā ar Latvijas Fizioterapeitu asociāciju izveidoja bukletu, lai sniegtu informāciju par fizioterapijas iespējām psihiatrijā.

Buklets ''Psihiskā veselība un fizioterapija''
Bukletu atļauts izmantot savām vajadzībām, kā arī izprintēt un dalīt ikvienam interesentam.

Psihiskā veselība un fizioterapija

Darbības virzieni

Latvijas Fizioterapeitu asociācijas apakšgrupa “Psihiskā veselība un fizioterapija” tika dibināta 2011. gada decembrī.

Epidemioloģiskie pētījumi apliecina, ka depresija, ar stresu saistītie stāvokļi, ilgstoši muskuloskeletālie traucējumi un trauksme negatīvi iespaido indivīdu darbaspējas un dzīves kvalitāti. Psihiskās veselības traucējumi ietver sevī plašu problēmu variāciju un simptomu dažādību. Cilvēkiem, kuri cieš no psihiskiem traucējumiem, bieži vien simptomi izpaužas arī ķermenī, kas, savukārt, vedina pacientus biežāk griezties pēc palīdzības pie fizioterapeita.

Lasīt tālāk ...

Sporta fizioterapija

Darbības virzieni

Latvijas Fizioterapeitu asociācijas apakšgrupa “Sporta fizioterapija” (LFA SF) tika dibināta 2013.gada 26.janvārī.

Latvijas Fizioterapeitu asociācijas apakšgrupas „Sporta fizioterapija” galvenie darbības virzieni ir sekmēt sporta fizioterapijas attīstību Latvijā, veicināt fizioterapeitu teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu pilnveidošanu darbā ar dažāda līmeņa sportistiem, kas saistīta ar lielām un maksimālām fiziskām un psiholoģiskām slodzēm treniņu procesā, kā arī veselības sportā un ikdienas fiziskajās aktivitātēs. Sporta praksē to realizē fizioterapeits, kurš savā profesionālajā darbībā izmanto jaunākās fizioterapijā pielietojamās metodes un tehnoloģijas kustību balsta sistēmas korekcijai, vienlaicīgi pārzinot attiecīgā sporta veida treniņu teoriju un metodiku un apvienojot zināšanas, iemaņas, prasmes un kompetenci fizioterapijā un attiecīgā sporta veida specifikā, nodrošinot kvalitatīvu fizioterapeita darbību un sekmējot sportisko rezultātu izaugsmi, veselības nodrošināšanu un saglabāšanu.

Lasīt tālāk ...
Go to top