Seminārs: ''Jauna funkcionēšanas novērtēšanas sistēma un tās darbības pamatprincipi'' (Jelgava)

VSIA ''Nacionālais rehabilitācijas centrs ''Vaivari'''' un Rīgas Stradiņa universitāte organizē semināru:

''Jauna funkcionēšanas novērtēšanas sistēma un tās darbības pamatprincipi''

    VSIA ''Nacionālais rehabilitācijas centrs ''Vaivari'''' (NRC Vaivari) ar Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansiālu atbalstu ir izstrādāta unikāla funkcionēšanas novērtēšanas sistēma tehnisko palīglīdzekļu piešķiršanas procesa uzlabošanai. Projektā iesaistītie Rīgas Stradiņu universitātes eksperti, veicot Latvijas un pasaules labākās prakses apzināšanu, rekomendē Latvijā ieviest starptautiskajā praksē lietotu pieeju funkcionēšanas novērtēšanā, kas balstās uz konceptuāli teorētiskajiem modeļiem par personas un vides mijiedarbību, Starptautisko funkcionēšanas, nespējas un veselības kvalifikāciju, uz personu jeb klientu centrētu pieeju un starptautiski rekomendētiem tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma nodrošināšanas procesa posmiem.

Norises laiks: 2020. gada 4. aprīlis
Norises vieta: Viesnīca “Jelgava”, Lielā iela 6, Jelgava
Mērķauditorija: Funkcionālie speciālisti
Dalības maksa: Bezmaksas
Tālākizglītības punkti: 6 TIP

Pieteikšanās: Projekta vadītāja A. Pavlina, tālr. +37166951149, vai e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., līdz 2020. gada 27. martam. 

Programma:

  • 9.30 – 10.00 Reģistrācija
  • 10.00 – 12.30 Funkcionēšana un funkcionēšanas ierobežojumi, tehniskie palīglīdzekļi un to izvēles teorētiskais pamatojums, tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma process
  • 12.30 – 13.00 Kafijas pauze
  • 13.00 – 15.30 Funkcionēšanas novērtēšanas sistēma – tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma iniciēšana, vispārējā funkcionēšanas novērtēšana, kritēriji nosūtīšanai uz padziļinātu funkcionēšanas novērtēšanu, tehniskā palīglīdzekļa lietošanas monitorēšana un uzraudzība

 

Go to top