Konference "Veselība un personības attīstība: starpdisciplinārā pieeja"

5. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference:

"Veselība un personības attīstība: starpdisciplinārā pieeja"

  • Konferenci rīko: Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra.
  • Konferences mērķis: Mērķi iepazīstināt ar jaunākajiem pētījumiem un praktiskā darba pieredzi psiholoģiskajā izpētē, izvērtēšanā un palīdzībā, kā arī sekmēt pētniecības integrāciju studiju procesā.

Norises laiks: 2019. gada 25. - 27.aprīlis
Norise vieta: RSU Medicīnas tehnoloģiju informācijas centrs, Anniņmuižas bulv. 26a, Rīga
Tālākizglītības punkti: 36 TIP
Dalības maksa: BEZ maksas

Reģistrācija: RSU mājaslapā (https://www.rsu.lv/petnieciba/konferences/veseliba-un-personibas-attistiba-starpdisciplinara-pieeja)


Konferences trīs dienu programma ar ārvalstu vieslektoru, Latvijas mācībspēku, doktorantu, profesionāļu un studējošo ziņojumiem, lekcijām un meistarklasēm piedāvā iespēju noklausīties vairāk kā 60 ziņojumus, tai skaitā – sešu vieslektoru sniegtus ziņojumus, kā arī piedalīties deviņās meistarklasēs, no kurām sešas vadīs viesdocētāji. Akcentējot jautājumus par  starpdisciplinaritātes un starptautiskās sadarbības pieredzes nozīmi pētniecībā, šī gada konferencē nozīmīga vieta ir atvēlēta neiropsiholoģijas jautājumiem un kvalitatīvās pētniecības tēmām.

  • Konferences pirmā diena sāksies ar daudzdimensionālai psiholoģiskās palīdzības konceptuālā ietvara skaidrošanai veltītu simpoziju. Nozīmīgs notikums šajā dienā būs Latvijas Klīniskā personības testa izmantošanas aktualitāšu prezentēšana. Pēc pusdienu pārtraukuma darbs noritēs trijās sekcijās un būs iespēja noklausīties 36 RSU Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes, Rehabilitācijas fakultātes, Komunikācijas fakultātes un Medicīnas fakultātes, kā arī doktorantūrā studējošo ziņojumus par studiju procesā izstrādātajiem pētniecības darbiem, kā arī promocijas darbiem, kas saistīti ar psiholoģisko palīdzību darbā ar dažādām klientu/pacientu grupām, profesionālo kompetenci un identitāti. Šo konferences dienu noslēgs paneļdiskusija par iespējām un izaicinājumiem supervīzijas darbā dažādās profesionālajās vidēs.

  • 26. aprīlī konferences dalībniekiem būs iespēja klausīties astoņu vieslektoru (ASV, Lielbritānija, Portugāle, Lietuva, Krievija) lekcijas, kā arī piedalīties simpozijā par kvalitatīvo pētniecību.

  • Konferences noslēguma dienā, 27.aprīlī, notiks piecas vieslektoru vadītas, kā arī trīs Latvijas augstskolu docētāju un profesionāļu vadītas meistarklases, kas veltītas gan mūsdienu pētījumiem psihobioloģijā un neiropsiholoģijā, gan konkrētām darba metodēm supervīzijā un mākslas terapijā.

 

Dalība konferencē palīdzēs studējošajiem, pētniekiem un praktiķiem padziļināt zināšanas par to, kā dažādu palīdzošo profesiju pārstāvji var sniegt savu ieguldījumu veselības saglabāšanā un slimību ārstēšanā starpdisciplinārā kontekstā.

Konferences programmu lasi šeit.

Go to top