Informatīvs pasākums: "Invaliditātes noteikšana bērniem – jauns skatījums"

Informatīvs pasākums: 

"Invaliditātes noteikšana bērniem – jauns skatījums"

  • Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas Eiropas Sociālā fonda projekts "Bērnu invaliditātes noteikšanas sistēmas pilnveide" (Nr.9.1.4.3/16/I/001) aicina ikvienu interesentu uz informatīvo pasākumu, kuras mērķis ir iepazīstināt invaliditātes ekspertīzes procesā iesaistītās interešu grupas ar jaunu pieeju invaliditātes noteikšanā bērniem.
  • Informatīvajā pasākumā būs iespēja uzzināt par jauniem izaicinājumiem un iespējām invaliditātes noteikšanā bērniem, uzklausīt citu valstu pieredzi un iepazīties ar funkcionēšanas  ierobežojumu novērtēšanu bērniem no rehabilitologa aspekta.
  • Informatīvā pasākuma darbs tiks organizēts latviešu un krievu valodā, nodrošinot sinhrono tulkošanu no latviešu uz krievu valodu un no krievu uz latviešu valodu
  • Informatīvā pasākuma dalībniekiem ir iespēja novietot automašīnu viesnīcas autostāvvietā. Lai izmantotu autostāvvietu, katram autovadītājam, iebraucot stāvvietā ir jāpaņem biļete/kvīts no automāta un tā jāsaglabā līdz pasākuma beigām. Pēc pasākuma beigām katrs autovadītājs dodas uz 1.stāva klientu apkalpošanas centru

Norises laiks: 2018.gada 29. novembris
Norises vieta: Viesnīca "Riga Islande Hotel" 1.stāvā konferenču zālē B+C
Dalības maksa: BEZ MAKSAS
Reģistrācija: Informatīvā pasākuma dienā notiks viesnīcas 1.stāva foajē (pie konferenču zāles ieejas)
Pieteikšanās: līdz 23. novembrim, nosūtot dalībnieka vārdu, uzvārdu, iestādes nosaukumu, kuru pārstāv, uz e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kontaktpersona: Ilona Tīrule Telefons:, tālr. +37126538664, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Programmu skatīt šeit.

Go to top