Kursi: ''Pinotape intensīvais kinezioloģiskās teipošanas kurss – pamatlīmenis''

Kursi:

''Pinotape intensīvais kinezioloģiskās teipošanas kurss – pamatlīmenis''

Pasniedzēja: Līga Līdumniece (Profesiju apguvusi Nīderlandē, bet maģistra grādu ieguvusi Rīgas Stradiņa universitātē. Kopš 2017.gada vada Latvijas Fizioterapeitu asociāciju. Strādājusi arī par stundu pasniedzēju RSU un regulāri sniedz izglītojošas lekcijas. Ieguvusi PINO FIT instruktores apmācības sertifikātu).

Norises laiks:  2018. gada 15. decembris (9.00-18.00)
Norises vieta: Mārupe, Lielā iela 19-2a, Medsport fizioterapijas centrs
Kursu cena:  69.90 EUR (cenā iekļauti materiāli darbam un pusdienas)
Punkti:  8 TIP fizioterapeitiem
Nepieciešamās priekšzināšanas: Anatomija (atkārtojiet anatomiju, kas atvieglos darbu gan jums, gan pasniedzējam)

Semināra programma:

  • Teorija;
  • Ķermeņa vidusdaļas teipošana;
  • Augšējās ekstremitātes teipošana;
  • Apakšējās ekstremitātes teipošana;
  • Problēmas, to risinājumi.


Kontaktinformācija:
 emails: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., mob. +371 29332990 (Uģis)

Pieteikšanāslīdz 13. decembrim, pieteikumu iespējams aizpildīt šeit!

 

Go to top