LFA rekvizīti

Latvijas Fizioterapeitu asociācija,
Reģ. Nr. 40008011680
SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konta nr.: LV68UNLA0034102263100
E-pasts: fizioterapeitiem@gmail.com 

LFA juridiskā Adrese

"Latvijas Fizioterapeitu asociācija"
Veczariņu iela 12., Rāmava
Ķekavas novads
Latvija, LV-2111

KONTAKTINFORMĀCIJA

LFA sekretāre:

Liene Spilva-Ekerte
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

LFA valdes priekšsēdētāja:

Līva Tiesnese
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
mob.: +371 26231932


LFA valdes priekšsēdētāja vietniece:

Dace Stirāne
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
mob.: +371 29540380


LFA valdes locekļi:

Līga Līdumniece Šulce
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
mob.: +371 26326433

Liene Glāzere 
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
mob.: +371 26387168


Evita Legzdiņa
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
mob.: +371 29383706

Go to top