Par konferenci

''Psihiskā veselība un fizioterapija'' ir 2018. gada Vispasaules Fizioterapijas dienas aktualitāte, kuras mērķis ir parādīt fizioterapijas un fizisko aktivitāšu nozīmi darbā ar dažādām pacientu grupām un atspoguļot fizioterapijas lomu un iespējas gan psihiskās veselības veicināšanā, gan ārstēšanā.

    Fizioterapija psihiskajā veselībā vērsta dažādām mērķu grupām - lietderīgi apzināt psihiskās veselības lomu sportā, hronisku saslimšanu ārstēšanā, psihiatrijā, psihosomatiskajā medicīnā u.c. Tā ir fizioterapijas pieeja akcentējot uz pacientu centrētu pieeju, drošas vides un terapeitisko attiecību nozīmi, kā arī fizioterapijas procesa nodrošināšanu pielietojot bio-psiho-sociālo modeli. Viens no fizioterapijas mērķiem psihiskās veselības uzlabošanā ir veicināt fizisko un psihisko aspektu mijiedarbības apzināšanos, ko fizioterapeits var panākt caur fizisko aktivitāšu, vingrojumu un kustību apzināšanos, funkcionālu kustību izmantošanu darbā ar pacientu.

   Tāpēc, Latvijas Fizioterapeitu asociācija, savā II Latvijas Fizioterapeitu konferencē piedāvā iespēju izzināt psihiskās veselības tēmu no dažādiem skatu punktiem. Turpinot veiksmīgi uzsāktās tradīcijas, arī II Latvijas Fizioterapeitu konferencē būs iespēja apmeklēt gan izglītojošas lekcijas - apzinot psihiskās veselības nozīmi darbā ar pacientiem un paša terapeita ikdienā, gan praktiskas meistarklases, pilnveidojot savas praktiskās iemaņas un apzinot kādu jaunu tehniku.

LFA valde

Konferences programma*

LaiksLektorsTēma
8:00 - 9:00
Reģistrācija, sponsoru stendi, grāmatu tirgus.
9:00 - 9:15 Līga Līdumniece Latvijas Fizioterapeitu asociācijas priekšsēdētājas uzruna
9:15 - 10:15 Doc. Agita Lūse "Persona, distress, diagnoze vai stigma: četri rakursi komunikācijā ar (un par) psihiatrijas pacientiem."
10:15 - 11:15 Prof. Michel Probst "Mental health - an important topic in physiotherapy." [angļu valodā]
11:15 - 13:00 Dr. Lennard Voogt "Applying modern pain neuroscience in clinical practice."  [angļu valodā]
13:00 - 14:00
Kafijas pauze, sponsoru stendi, grāmatu tirgus. 
Lekcijas un meistarklases (paralēlās sesijas)
14:00 Ilze Miķelsone "Fizioterapeita profesionālā identitāte." (lekcija)
Aleksejs Kozlovs "Inovatīva medicīnas sistēma HABILECT." [krievu vai angļu valodā]**
Agris Liepa "Cīņas aerobikas paņēmieni fiziskās un psihiskās veselības uzlabošanā."***

Michael Probst

"Body experience through physiotherapy intervention." [angļu valodā]***

15:00

Līga Līdumniece

"Motivējoša intervija."**

Clara Silvestro "Tehnoloģijas pacienta motivācijas un iesaistes līmeņa uzlabošanai rehabilitācijas procesā." [angļu valodā]**
Michael Probst "Body experience through physiotherapy intervention."  [angļu valodā]***
RSU Psihosomatikas un psihoterapijas klīnika "Stresa pārvaldīšana un izdegšanas sindroms."***
16:00 Evija Černova "Uz pacientu vērsta prakse un klīniskā spriešana fizioterapijas procesā.'' (lekcija)
Sandra Rozenštoka "Fiziskā aktivitāte psihiskajā veselībā - profilakse un ārstēšana."***
Agita Ābele "Fizioterapeita loma un iespējas sportistu psiholoģiskā atbalsta aspektā."***

Lennard Voogt

"Pain neuroscience education followed by cognition-targeted functional exercise therapy." [angļu valodā]***

17:00-19:00 Vakara saviesīgā daļa
* Programmā iespējamas nelielas izmaiņas. Tālākizglītības punkti - 8 TIP. Sertifikāts par dalību konferencē būs pieejams Evisit portālā.
**Bezmaksas meistarklase (vietu skaits ierobežots)
****Meistarklase 10,00 EUR (vietu skaits ierobežots)

Lektori

Prof. Michael Probst

Fizioterapeits, IOPTMH prezidents, KU Leuven, Beļģija

Lekcijas galvenie virzieni: Pacientu dažādība ar psihiskās veselības problēmām fizioterapeita praksē (gan stacionārā, gan ambulatorā ārstēšana, multidisciplināra un monoprofesionāla pieeja); Kāda ir fizioterapijas loma psihiskās veselības, psihiatrijas un psihosomatisko saslimšanu ārstēšanā. [Lekcija angļu valodā]

 

Dr. Lennard Voogt

Senior lecturer and researcher physical therapy studies, Rotterdam University of Applied Sciences, Nīderlande

Lekcijas galvenie virzieni: Centrālās sensitizācijas mehānismi un sāpju izpratne no neirozinātnes skatu punkta. Izmaiņas centralās nervu sistēmas darbībā attīstoties hroniskam sāpju mehānismam un kā izmantot sāpju neirozinātnes atziņas klīniskajā praksē. [Lekcija angļu valodā]

Doc. Agita Lūse

Rīgas Stradiņa universitāte, Komunikācijas studiju katedra, Latvija


 

Prof. Agita Ābele

Dr.Paed., Mg.Psych., Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas profesore, grāmatu "Sporta psiholoģijas pamati" un "Sporta psiholoģija: teorija un prakse" autore. ISU kategorijas tiesnese daiļslidošanā,  XXIII ziemas Olimpisko spēļu tiesnese Phjončhanā, Latvija

 

Līga Līdumniece

Fizioterapeite, Latvijas Fizioterapeitu asociācijas valdes priekšsēdētāja, Latvija

Fizioterapijas pamatizglītību ieguvusi Nīderlandē, kur apguvusi arī terapeita komunikāciju ar pacientu. Meistarklasē apgūsiet, kā ar intervijas palīdzību pacientā radīt atbildību par savu veselību un motivāciju izdarīt veselīgas izvēles.


 

 

Ilze Miķelsone

Fizioterapeite, Latvija

Lekcijas galvenie virzieni: "To, kādā veidā fizioterapeits praktizēs kā profesionālis, nosaka paradigma. Amerikāņu filozofs Tomass S. Kūns, (Thomas S. Kuhn) kurš pētījis, kā profesijas attīstās laika gaitā, un attīstījis terminu paradigma, to skaidro kā noteiktu uztveres un domāšanas modeli, kas virza rīcību vai pieeju, atkarībā no pasaules redzējuma. Paradigma nodrošina profesionālo identitāti, tā ir profesijas kodols, kas vada speciālistus viņu praktiskajā darbībā. Kāda ir fizioterapijas paradigma? To noskaidrosim lekcijā!"

Sandra Rozenštoka

Sporta ārsts, Rīgas Stradiņa universitāte, Sporta laboratorija, Latvija

 

 

Evija Černova

Fizioterapeite, Latvija

Lekcijas galvenie virzieni: Fizioterapeitu kompetence uz pacientu vērstā praksē un klīniskās spriešanas prasmes aktualizējas multiprofesionālās veselības aprūpes sistēmas kontekstā. Uz pacientu vērsta prakse tiek uzskatīta par vienu no veselības aprūpes kvalitātes iezīmēm, tomēr tā ir sarežģīta un grūti definējama. Noskaidrosim uz pacientu vērstas prakses modeļa galvenās centrālās vērtības, lai labāk spētu izprast pacienta stāvokli, pēc iespējas ātrāk izvirzītu hipotēzi, izvēlētos vispiemērotākās izmeklēšanas un intervences stratēģijas.

Agris Liepa

Fizioterapeits, sporta un veselības zinātņu maģistrs, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas pasniedzējs, Latvija

Meistarklases virzieni: "Augstas intensitātes slodzes nodarbības, kuru galvenie mērķi ir uzlabot un nostiprināt sirds asinsvadu sistēmas funkcionālo stāvokli, kā arī muskuļu spēka izturību. Aerobikas pirmajā daļā ietilpst vingrinājumi ar cīņas paņēmieniem, stāvot kājās bez lēcienu elementiem. Otrajā daļā seko vingrinājumi, kas tiek izpildīti guļus, un četrāpus pozīcijās. Trešā ir stiepjošo vingrinājumu un atsildīšanās daļa. Vingrinājumi ir simetriski, lai veicinātu pareizas stājas veidošanos vai uzturēšanu. Cīņas elementu izpilde aerobikas laikā var palīdzēt atbrīvoties no ikdienā uzkrātā stresa!"

Aleksejs Kozlovs

Bioinženieris, St.Pēterburgas Valsts Politehniskās universitātes Tehniskās kibernētikas fakultāte, Krievija

Meistarklases virzieni: Bezkontakta sensoru sistēmas pielietošana rehabilitācijas praksē, kas ietver diagnostiku un terapijas programmas. Virtuālo programmu izmantošana mājās, ļaujot speciālistam attālināti sekot līdzi pacienta terapijas turpinājumam, patstāvīgiem treniņiem mājās un iegūt informāciju par vispārējo atveseļošanās procesa norisi. [Meistarklase angļu vai krievu valodā]

Clara Silvestro

Medicīnas inženierija, Dženovas universitāte, Austrija

Meistarklases virzieni: Terapijas ierīču izmantošana iesaistot virtuālo realitāti. Spēļu un atgriezeniskās saites nozīme rehabilitācijas procesa norisē. Tiks prakstiski nodemonstrēts darbs ar standarta ergoterapijas, fizioterapijas aprīkojumu un darbs ar funkciju ziņā līdzīgu aprīkojumu, kas papildināts ar sensoriem elementiem un virtuālās realitātes vidi. [Meistarklase angļu valodā]

Reģistrācija


DALĪBAS MAKSA**:

Latvijas Fizioterapeitu asociācijas biedriem dalība konferencē BEZMAKSAS
Pārējiem 30,00 EUR (maksāt iespējams TIKAI ar iepriekšēju pārskaitījumu uz LFA kontu līdz 6. septembrim)

DALĪBAS MAKSA MEISTARKLASĒM**:
Katra meistarklase 10,00 EUR (maksāt iespējams TIKAI ar iepriekšēju pārskaitījumu uz LFA kontu līdz 6. septembrim)

** Maksājot konferences un/vai meistarklašu dalības maksu, lūdzam maksājuma uzdevumā norādīt sekojošu tekstu:
Vārds, Uzvārds, dalības maksa par konferenci un/vai meistarklasi, kuru atzīmējāt veicot ONLINE reģistrāciju.
Piem., Liene Bērziņa dalības maksa par konferenci, meistarklasi plkst. 14.00

Norises vieta

SIA "Biznesa augstskola Turība" Graudu iela 68, Rīga - (Autostāvvietas atļauja šeit!!!) 
Bezmaksas auto novietošana BA "Turības"teritorijā ir iespējama tikai tad, ja ir izdrukāta un automašīnā ievietota autostāvvietas atļauja.

Kontaktinformācija

Latvijas Fizioterapeitu asociācija,
Reģ. Nr. 40008011680
SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konta nr.: LV68UNLA0034102263100

E-pasts: ft.konference@gmail.com

Atbalstītāji

Galvenais atbalstītājs 2

Go to top