Reģistrēto biedru datu atjaunošana

Esošajiem LFA biedriem

Ja ir radušās izmaņas Jūsu iepriekš iesūtītajos datos, lūdzam aizpildīt LFA biedru datu atjaunošanas karti:

Go to top