Biedru reģistrācija

Reģistrācija par LFA biedru

Biedrībā var iestāties fizioterapeiti, fizioterapeitu asistenti un fizioterapijas specialitātes studenti. Fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, kura vēlas kļūt par Biedrības biedru, iesniedz noteiktas formas rakstisku pieteikumu – iesniedzot to elektroniskā formā vai nosūtot pa pastu.

(LFA Statūtu 4.1.punkts)

Lasīt tālāk ...

Reģistrēto biedru datu atjaunošana

Esošajiem LFA biedriem

Ja ir radušās izmaņas Jūsu iepriekš iesūtītajos datos, lūdzam aizpildīt LFA biedru datu atjaunošanas karti:

Lasīt tālāk ...
Go to top