Kontaktinformācija

LFA valdes priekšsēdētāja:

Līga Līdumniece
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
mob.: +371 26326433


LFA valdes priekšsēdētāja vietniece:

Dace Stirāne
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
mob.: +371 29540380

 

LFA valdes locekļi:

Marika Briede
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
mob.: +371 29422434

Aija Kļaviņa
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
mob.: +371 29203488

Mareks Osovskis
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
mob.: +371 29160756

Evita Legzdiņa
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
mob.: +371 29383706

Līva Tiesnese
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
mob.: +371 26231932

Liene Glāzere 
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
mob.: +371 26387168

LFA sekretārs:

Rasa Gaidlazda
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
mob.: +371 26187485


Visi citi jautājumi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LFA rekvizīti

Latvijas Fizioterapeitu asociācija,
Reģ. Nr. 40008011680
SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konta nr.: LV68UNLA0034102263100

LFA adrese

"Latvijas fizioterapeitu asociācija"
Veczariņu iela 12., Rāmava
Ķekavas novads
Latvija, LV-2111

Informācija par LFA biedru naudu

Pēc LFA statūtiem biedru naudas apmērs ir 20 € gadā, fizioterapijas studentiem - 10 € gadā.  
Jaunajiem biedriem un arī tiem kuri atkārtoti reģistrējas pēc izslēgšanas LFA papildus jāiemaksā VIENREIZĒJA iestāšanas maksa 10 

Lūdzam maksājot LFA biedru naudu maksājuma uzdevumā norādīt sekojošu tekstu:

LFA biedru naudas maksājums, Vārds, Uzvārds, Gads par kuru tiek maksāta biedru nauda. Studentiem papildus jānorāda arī studenta apliecības numurs.

Piem. LFA Biedra naudas maksājums, Liene Bērziņa, 2010

Sadarbības partneriem

LFA valde 2016. gada 12. janvāra sēdē vienojās ar š.g. 13. janvāri noteikt komisijas maksu par tālākizglītības kursu sludinājumiem, kuru dalības maksa pārsniedz 70€. 

Komisijas maksa 30€ apmērā nodrošinās vienreizēju sludinājuma publicēšanu LFA mājas lapā un sociālajos tīklos.

Go to top