Darbības pamatvirzieni

  • Veicināt fizioterapijas nozares attīstību, nodrošinot sabiedrībai sniegtās veselības aprūpes kvalitāti Latvijā;

  • Iesaistīties tautas veselības veicināšanā un veselības aprūpes sistēmas darbības uzlabošanā valstī;

  • Organizēt zinātniski praktiskos pasākumus fizioterapeitu profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanai;

  • Reglamentēt, koordinēt un nodrošināt fizioterapeitu un fizioterapeitu asistentu sertifikācijas un resertifikācijas procesu;

  • Uzturēt saiknes starp fizioterapeitiem Latvijā un ārvalstīs;

  • Attīstīt profesionālo sadarbību ar profesionālām organizācijām veselības un sociālās labklājības jomā, ar izglītības iestādēm un pētniecības institūcijām;

  • Aizstāvēt un pārstāvēt Biedrības biedru intereses;

Go to top