Darbības pamatvirzieni

Veicināt fizioterapijas nozares attīstību, nodrošinot sabiedrībai sniegtās veselības aprūpes kvalitāti Latvijā;

 

    • Iesaistīties tautas veselības veicināšanā un veselības aprūpes sistēmas darbības uzlabošanā valstī;

    • Organizēt zinātniski praktiskos pasākumus fizioterapeitu profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanai;

    • Reglamentēt, koordinēt un nodrošināt fizioterapeitu un fizioterapeitu asistentu sertifikācijas un resertifikācijas procesu;

    • Uzturēt saiknes starp fizioterapeitiem Latvijā un ārvalstīs;

    • Attīstīt profesionālo sadarbību ar profesionālām organizācijām veselības un sociālās labklājības jomā, ar izglītības iestādēm un pētniecības institūcijām;

 

Aizstāvēt un pārstāvēt Biedrības biedru intereses;

 

Valde

LFA Valdes priekšsēdētāja:

Līga Līdumniece
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
mob.: +371 26326433

Lasīt tālāk ...

Kontaktinformācija

LFA valdes priekšsēdētāja:

Līga Līdumniece
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
mob.: +371 26326433

Lasīt tālāk ...

Sadarbības partneri

LFA valde 2016. gada 12. janvāra sēdē vienojās ar š.g. 13. janvāri noteikt komisijas maksu par tālākizglītības kursu sludinājumiem, kuru dalības maksa pārsniedz 70€.
Komisijas maksa 30€ apmērā nodrošinās vienreizēju sludinājuma publicēšanu LFA mājas lapā un sociālajos tīklos.

Sadarbības partneriem

LFA valde 2016. gada 12. janvāra sēdē vienojās ar š.g. 13. janvāri noteikt komisijas maksu par tālākizglītības kursu sludinājumiem, kuru dalības maksa pārsniedz 70€. 

Komisijas maksa 30€ apmērā nodrošinās vienreizēju sludinājuma publicēšanu LFA mājas lapā un sociālajos tīklos.

Go to top