Latvijas Fizioterapeitu asociācijas semināri

Latvijas Fizioterapeitu asociācijas semināru plāns
2017./2018. gadam

2017. gada 28. oktobris (Daugavpils)

2017. gada 2. decembris (Rīga)

LFA biedriem dalība seminārā bezmaksas. 

Pārējiem, kā arī LFA biedriem, kas nav samaksājuši biedru naudu dalības maksa 15 EUR.

Maksāt iespējams TIKAI ar iepriekšēju pārskaitījumu!
Semināra dienā uz vietas nebūs iespējas veikt apmaksu (pie reģistrācijas jāuzrāda maksājumu apliecinošu maksājuma uzdevums).

LFA rekvizīti:
Latvijas Fizioterapeitu asociācija
Reģ. Nr. 40008011680
SEB banka Kods: UNLALV2X
Konta nr.: LV68UNLA0034102263100
www.fizioterapeitiem.lv

LFA valde

Go to top