LFA seminārs “Datu regulas mērķi un būtība”

Latvijas Fizioterapeitu asociācija sadarbībā ar SIA “BRI” rīko semināru fizioterapeitiem par tiesisku personas datu apstrādi:

“Datu regulas mērķi un būtība”

      Lai fizioterapeiti būtu zinoši par noteikumiem, kas reglamentē arī fizioterapeitu kā veselības aprūpes speciālistu ikdienas darbu ar personas datiem un ņemt vērā to, ka 2018. gada 25. maijā stāsies spēkā Vispārīgā datu aizsardzības regula jeb Datu regula, kas aizstās pašreiz spēkā esošo Fizisko personu datu aizsardzības likumu, ties organizēts informatīvs seminārs.

    Seminārā tiks apspriesti jautājumi par to, kā nodrošināt tiesisku personas datu apstrādi, kā nodrošināt personas datu drošību, kā nepieļaut personas datu aizsardzības pārkāpumus savā ikdienas darbā, un citas tēmas.


Lektors: Mag. Fin. Roberts Bluķis, SIA "BRI"

Norises laiks: 2018. gada 29. maijs (plkst. 14.30 - 16.00, reģistrācija no plkst. 14.00)
Norises vieta: RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs, Anniņmuižas bulvāris 26a, 146. telpa, Rīga
Dalības maksa: LFA biedriem dalība seminārā bezmaksas. Pārējiem dalības maksa 20,00 EUR.
                      Maksāt iespējams TIKAI ar iepriekšēju pārskaitījumu! 
Tālākizglītības punkti: 2 TIP (apstiprināti LĀPPOS)
Dalībnieku skaits: 50 fizioterapeiti un citi interesenti
Reģistrācija: REĢISTRĀCIJAS FORMU aizpildi šeit!!!

LFA rekvizīti:
Latvijas Fizioterapeitu asociācija
Reģ. Nr. 40008011680
SEB banka Kods: UNLALV2X
Konta nr.: LV68UNLA0034102263100
www.fizioterapeitiem.lv

Go to top