Vakance: RSAC ''Gaiļezers''

Rīgas sociālās aprūpes centra „Gaiļezers” pretendentu konkurss - Veselības aprūpes nodaļas fizioterapeita amatam (0.7/0.6 slodze) uz noteiktu laiku. Summētais darba laiks, 1 stundas tarifa likme EUR 4.329.

Pretendentiem līdz 21.03.2018.
plkst. 17:00 iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā “Gaiļezers”: Hipokrāta ielā 6, Rīgā, LV-1079 vai nosūtot uz e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ar norādi “Veselības aprūpes nodaļas fizioterapeita amata (0.7/0.6 slodze) uz noteiktu laiku pretendentu konkursam”:
♦ Profesionālās dzīves aprakstu (CV);
♦ Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
♦ Atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darbavietas vai
♦ CV norādīt personas, kas var sniegt rekomendējoša rakstura informāciju.

Kontakttālruņi papildus informācijai:
- personāla atlases jautājumos +37167817054 
- ar vakanto amatu vietu saistītiem specifiskiem jautājumiem +37167817043

Detalizētu informāciju par vakanci lasi šeit.

Go to top