Sertifikācija un resertifikācija

Sertifikācija

Nepieciešamie dokumenti:

 1. Iesniegums
 2. Sertifikācijas lapa (2 kopijas)
 3. Izglītības dokumenta kopija par iegūto medicīnisko izglītību
 4. Izglītības dokumenta kopija par iegūto fizioterapeita kvalifikāciju
 5. Profesionālās darbības pārskats (ar parakstu apstiprina  sertifikāta pretendents un iestādes/nodaļas vadītājs). Atbildes uz šiem 6 jautājumiem, kas jāiekļauj profesionālās darbības pārskatā, raksta sertifikāta pretendents - fizioterapeits, dokumentu apstiprina iestādes vai nodaļas vadītājs. Vērtēšanas tabulu aizpilda sertifikācijas komisjja, vadoties pēc tā, kas rakstīts profesionālās darbības pārskatā.
 6. Ārstniecības personas reģistrācijas apliecības kopija
 7. Dokumenta kopija, kas apliecina valsts valodas prasmi (ja to nosaka Valsts valodas likuma prasības)
 8. Maksājumu apliecinoša dokumenta kopija par sertifikācijas procesa apmaksu


Sertifikācijas eksāmens:

 1. Teorētiskā daļa – tests ar atbilžu variantiem, atbilstoši sertifikācijas eksāmena programmai (pielikums). Palīgmateriālu izmantošana nav atļauta.
 2. Praktiskā daļa – situāciju uzdevums. Gatavojoties mutiskai atbildēšanai ir atļauta palīgmateriālu izmantošana. Iespējams, ka uz kāda no kolēģiem būs jānodemonstrē situācijas uzdevumā aprakstītā pacienta izmeklēšana vai terapijas paņēmieni. Lūdzam, izvēlēties atbilstošu un ērtu apģērbu.
 3. Informācijas avotu saraksts, lai sagatavotos sertifikācijas eksāmenam.


Sertifikācijas procesa maksa: 59.76 € (atbilstoši maksas pakalpojumu cenrādim - maksājums jāveic uz LFA kontu)

 • Pieteikšanās sertifikācijas eksāmenam elektroniski uz e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Sertifikācijas dokumentus jānosūta pa pastu uz LFA juridisko adresi.

 

Resertifikācija

Ārstniecības persona, kas vēlas veikt resertifikāciju ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām iesniedz sekojošus dokumentus:

 1. Iesniegumu
 2. Resertifikācijas lapa (2 kopijas)
 3. Profesionālās darbības pārskatu (ar parakstu apstiprina  sertifikāta pretendents un iestādes/nodaļas vadītājs). Atbildes uz šiem 6 jautājumiem, kas jāiekļauj profesionālās darbības pārskatā, raksta sertifikāta pretendents - fizioterapeits, dokumentu apstiprina iestādes vai nodaļas vadītājs. Vērtēšanas tabulu aizpilda sertifikācijas komisjja, vadoties pēc tā, kas rakstīts profesionālās darbības pārskatā.
 4. Tālākizglītības punktu apstiprinošo dokumentu kopijas
 5. Šobrīd spēkā esošā fizioterapeita sertifikāta kopija
 6. Maksājumu apliecinoša dokumenta kopiju par resertifikācijas procesa apmaksu


Resertifikācija tiek atzīta, ja:

 • Savlaicīgi ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti
 • Ir iegūtu 250 tālākizglītības punkti, no kuriem vismaz 60%  tiešā saistībā ar fizioterapeita specialitāti
 • Sertifikāta derīguma laikā fizioterapeita specialitātē ir strādāts vismaz 3 gadus
 • Profesionālās darbības pārskats atbilst vērtēšanas kritērijiem


Resertifikācijas procesa maksa: 48.38 € (atbilstoši maksas pakalpojumu cenrādim - maksājums jāveic uz LFA kontu). Resertifikācijas dokumentus jānosūta pa pastu uz LFA juridisko adresi.

 

Veidlapas:

 

Citi saistīti dokumenti:

Sertifikācijas komisija: Dace Bērtule, Daiga Pulmane, Dace Stirāne, Māra Kuļša, Māra Kaše, Mareks Osovskis, Tatjana Anaņjeva, Evita Legzdiņa. 
Ievēlēta LFA biedru kopsapulcē 30.03.2017. Sertifikācijas komisijas sastāvs apstiprināts LĀPPOS 21.04.2017.

Ar visiem jautājumiem, kas saistīti ar sertifikāciju un resertifikāciju, vērsties pie LFA un sertifikācijas komisijas sekretāres Daces Stirānes.

Kontaktinformācija:
Dace Stirāne
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
mob. tel.: 29540380

LFA rekvizīti
Latvijas Fizioterapeitu asociācija,
Reģ. Nr. 40008011680
SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konta nr.: LV68UNLA0034102263100

LFA juridiskā adrese
"Latvijas fizioterapeitu asociācija"
Veczariņu iela 12., Rāmava
Ķekavas novads
Latvija, LV-2111

 

Go to top