Sertifikācija

Nepieciešamie dokumenti:

 1. Iesniegums
  Lai sertificējamās personas iesniegumā varētu atzīmēt, ka esiet reģistrēts/-a Latvijas ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā, lūdzu pārbaudiet informāciju par sevi kā ārstniecības personu, kura šobrīd ir tiesīga praktizēt profesijā, ārstniecības personu identifikatoru un reģistrācijas termiņu. Informāciju var atrast https://registri.vi.gov.lv/rap.;
 2. Sertifikācijas lapa (2 kopijas). NB! 14. - 17. punktus aizpilda ārstniecības iestāde, kurā strādā ārstniecības persona, vai ārstniecības persona, kuras vadībā vai uzraudzībā strādā sertificējamā ārstniecības persona. Ja ārstniecības persona strādā vairākās ārstniecības iestādēs (pamatspecialitātē, apakšspecialitātē, papildspecialitātē vai ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē), informācija nepieciešama no visām ārstniecības iestādēm. 14. punktā tabulā ir jāatzīmē vajadzīgo un jānorāda īsu pamatojumu. 15. punktā ir jāraksta ieteikums saistībā ar sertifikāciju (piemēram - "lūdzu sertificēt fizioterapeita specialitātē." 16. punktā jābūt ne tikai parakstam, bet arī paraksta atšifrējumam un jānorāda parakstītāja ieņemamais amats.
 3. Izglītības dokumenta kopija par iegūto medicīnisko izglītību;
 4. Izglītības dokumenta kopija par iegūto fizioterapeita kvalifikāciju;
 5. Profesionālās darbības pārskats (ar parakstu apstiprina sertifikāta pretendents un iestādes/nodaļas vadītājs). Atbildes uz šiem 6 jautājumiem, kas jāiekļauj profesionālās darbības pārskatā, raksta sertifikāta pretendents - fizioterapeits, dokumentu apstiprina iestādes vai nodaļas vadītājs. Profesionālās darbības pārskats ir jāraksta par katru esošā sertifikāta derīguma termiņa laikā esošo un bijušajām darba vietām. Vērtēšanas tabulu aizpilda sertifikācijas komisija, vadoties pēc tā, kas rakstīts profesionālās darbības pārskatā;
 6. Dokumenta kopija, kas apliecina valsts valodas prasmi (ja to nosaka Valsts valodas likuma prasības);
 7. Maksājumu apliecinoša dokumenta kopija par sertifikācijas procesa apmaksu;

Sertifikācijas eksāmens:

 1. Teorētiskā daļa – tests ar atbilžu variantiem, atbilstoši sertifikācijas eksāmena programmai (pielikums). Palīgmateriālu izmantošana nav atļauta.
 2. Praktiskā daļa – situāciju uzdevums. Gatavojoties mutiskai atbildēšanai ir atļauta palīgmateriālu izmantošana. Iespējams, ka uz kāda no kolēģiem būs jānodemonstrē situācijas uzdevumā aprakstītā pacienta izmeklēšana vai terapijas paņēmieni. Lūdzam, izvēlēties atbilstošu un ērtu apģērbu.
 3. Informācijas avotu saraksts, lai sagatavotos sertifikācijas eksāmenam.
 4. Ja fizioterapeits nav nokārtojis sertifikācijas teorētisko daļu, tad pie praktiskās daļas kārtošanas NETIEK pielaists (LFA sertifikācijas komisijas sēdes protokols Nr. 2107., 27.05.2021.).
 5. Ja fizioterapeits divas reizes pēc kārtas atsaka savu dalību sertifikācijas eksāmenā, tad nākošā iespēja pieteikties kārtot sertifikācijas eksāmenu ir tikai pēc gada (LFA sertifikācijas komisijas sēdes protokols Nr. 90., 16.09.2015.).

♦ Sertifikācijas procesa maksa: 59.76 euro (atbilstoši maksas pakalpojumu cenrādim - maksājums jāveic uz LFA kontu)
♦ Pieteikšanās sertifikācijas eksāmenam elektroniski uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.;
♦ Sertifikācijas dokumentus jānosūta pa pastu uz: Latvijas Fizioterapeitu asociācija, Abonomenta kastīte Nr. 8, Titurgas pasta nodaļa, Zaļā iela 5, Baloži, Ķekavas novads, LV -2128


Veidlapas:

Citi saistīti dokumenti:

 

Par visiem jautājumiem, kas saistīti ar sertifikāciju un resertifikāciju, vērsties pie komisijas sekretāres - Evitas Legzdiņas!!!

Kontaktinformācija:
Evita Legzdiņa 
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
mob. tel.: 29383706

No 01.03. 2021. visi sertifikācijas dokumenti ir jāsūta uz šādu adresi:
Latvijas Fizioterapeitu asociācija
Abonomenta kastīte Nr. 8
Titurgas pasta nodaļa
Zaļā iela 5, Baloži
Ķekavas novads
LV -2128

LFA rekvizīti
Latvijas Fizioterapeitu asociācija,
Reģ. Nr. 40008011680
SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konta nr.: LV68UNLA0034102263100