Klīniskās vadlīnijas ''Muguras lejas daļas sāpes primārajā veselības aprūpē"

Rīgas Stradiņa universitātes Ģimenes medicīnas katedras vadlīniju izstrādes darba grupas izstrādātās klīniskās vadlīnijas:

 "Muguras lejas daļas sāpes primārajā veselības aprūpē" 1

    Vadlīnijas ir sistemātiski veidots un uz pierādījumiem balstīts atzinumu kopums un ieteikumi primārās veselības aprūpes speciālistiem muguras lejas daļas sāpju pacientu klīniskajai izmeklēšanai, ārstēšanai un medicīniskajai rehabilitācijai, ņemot vērā šī klīniskā fenomena komplekso un sarežģīto multifaktoriālo un polietioloģisko patoģenēzi. Katras nodaļas sākumā izcelta būtiskā informācija un ieteikumi, kuru pamatojums konkrētajā nodaļā tiek izskatīts detalizētāk.
   Diagnostikas nodaļā precizēti un apkopoti muguras lejas daļas sāpju riska faktori (saukti arī par „sarkano karogu” simptomiem), lai izslēgtu specifiskas un potenciāli bīstamas muguras slimības, kuru aprūpei nepieciešama atšķirīga taktika un ārstēšana. Vadlīnijās skaidrotie jautājumi pamato tālāko primārās veselības aprūpes ārsta rīcības taktiku par to, vai pacienta stāvoklis ir neatliekams un pacients jāhospitalizē nekavējoties, vai pacients jāhospitalizē un jāizmeklē tuvāko 24 stundu laikā, vai jāuzsāk pacienta padziļināta izmeklēšana ambulatori tuvāko nedēļu laikā.

◊ Vadlīniju nosaukums: Klīniskās vadlīnijas "Muguras lejas daļas sāpes primārajā veselības aprūpē"

◊ Vadlīniju izstrādātājs: Rīgas Stradiņa universitāte

◊ Vadlīniju reģistrēšanas datums un numurs datu bāzē: 25.02.2016. Nr. KV 01 - 2016

◊ Vadlīniju kopsavilkums

◊ Vadlīniju pilns teksts

◊ Vadlīnijās ietvertais apstiprināto ārstniecībai izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju saraksts 

 

1 www.vmnvd.gov.lv

Kopējais reģistrēto klīnisko vadlīniju saraksts Nacionālā veselības dienesta tīmekļa vietnē - apskati šeit.

Slimību profilakses un kontroles centra informatīvie materiāli

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC)  piedāvā iespēju saņemt bezmaksas drukātos informatīvos izdevumus par dažādām veselības veicināšanas tēmām (piemēram, veselīgs uzturs, fiziskās aktivitātes, atkarību profilakse, zīdīšana,  u.c.).

Aicinām Jūs izmantot iespēju saņemt SPKC izstrādātos drukātos materiālus, kurus ieteicams gan izvietot uzgaidāmajās telpās, gan izmantot darbā ar pacientiem un citur, kur šie materiāli  būtu lietderīgi. Īpaši SPKC vēlas uzsvērt, ka ir izstrādāts vingrošanas komplekss pamatu apgūšanai, muguras muskuļu stiprināšanai, rīta rosmei, senioriem un biroju darbiniekiem.

Vēlamies vērst Jūsu uzmanību, ka SPKC mājas lapas sadaļā "Informatīvi izdevumi":
https://www.spkc.gov.lv/lv/informativi-izdevumi/informativi-izdevumi/ ir iespēja plašāk iepazīsties ar SPKC izstrādātajiem informatīvajiem materiāliem.

 

  • Informatīvos materiālus var saņemt Slimību profilakses un kontroles centrā (Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas teritorijā Duntes ielā 22) 206. kabinetā.
  • Kontaktpersona un informācija izdales materiālu saņemšanai: Kristīne Šica, Slimību profilakses un kontroles centrs, tālrunis: 67387615 vai
    e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Fiziskās aktivitātes raksturojums Latvijā

 

LATVIA PHYSICAL ACTIVITY FACTSHEET - lasi šeit.

Factsheets on health-enhancing physical activity in the 28 EU Member States of the WHO European Region - lasi šeit.

Fiziskās aktivitātes raksturojums citās Eiropas valstīs - lasi šeit.

Vispasaules fizioterapijas diena 2015. gads

Ievads

Latvijas Fizioterapeitu asociācija, jau septīto gadu Latvijā organizēja Vispasaules Fizioterapijas dienu. Tās ietvaros visā valstī tika organizētas bezmaksas fizioterapijas meistarklases biroju un iestāžu darbiniekiem viņu darba vietās. Daļa fizioterapeitu augusta sestdienā Rīgas svētkulaikā devās uz Lucavsalu, lai iedzīvotājiem pastāstītu par gaidāmo Vispasaules Fizioterapijas dienu un nodotu vēstījumu ‘’Esi vesels kustībā!” (foto mirkļi). Vispasaules Fizioterapijas dienas ietvaros 8. septembrī pirmo reizi tika rīkota apaļā galda diskusija ‘’Fizioterapeita, kā veselības aprūpes speciālista loma primārajā profilaksē, izglītības un sociālās aprūpes sektorā’’. Rīgā, Eiropas Savienības mājas stikla zālē Latvijas Fizioterapeitu asociācijas valdes priekšsēdētāja Dace Bērtule tikās ar izglītības un sociālās aprūpes sektorā iesaistītiem pārstāvjiem (diskusijas foto mirkļi un diskusijas relīze).


Fizioterapijas meistarklases  iestādēs un birojos pēc iepriekšēja pieraksta tika sniegtas vairākās Latvijas pilsētās: Vidzemē –  13 pilsētās (novados), Kurzemē – 4 , Latgalē – 2 un Zemgalē – 4 pilsētās. Informācija par iespēju savā uzņēmumā aicināt profesionālu un zinošu fizioterapeitu tika ievietota dažādās interneta vietnēs un laikrakstos.

Lasīt tālāk ...

Fiziskās aktivitātes recepte ārstniecības personām

Valsts Sporta medicīnas centrs veselības aprūpes speciālistiem izstrādājis fiziskās aktivitātes recepti:

''Rokasgrāmata fiziskās aktivitātes receptes izrakstīšanai''
Fiziskās aktivitātes recepte ārstniecības personām (paraugs)

Tīmekļa vietne: www.vsmc.gov.lv

Eiropas vadlīnijas - Parkinsonisms

Pieejamās Eiropas vadlīnijas par fizioterapijas iespējām pie Parkinsonisma
''European Physiotherapy Guidelines for Parkinson's disease''

Tīmekļa vietne: www.parkinsonnet.info

Lasīt tālāk ...

Vispasaules fizioterapijas diena 2014. gada 8. septembris

Ievads

Latvijas Fizioterapeitu asociācija, jau sesto gadu 8. septembrī Latvijā organizēja Vispasaules Fizioterapijas dienu. Tās ietvaros visā valstī tika organizētas bezmaksas fizioterapijas meistarklases biroju un iestāžu darbiniekiem viņu darba vietās. Fizioterapijas meistarklases  iestādēs un birojos pēc iepriekšēja pieraksta tika sniegtas vairākās Latvijas pilsētās: Vidzemē –  10 pilsētās, Kurzemē – 4 , Latgalē – 3 un Zemgalē – 2 pilsētās. Informācija par iespēju savā uzņēmumā aicināt profesionālu un zinošu fizioterapeitu  tika ievietota dažādās interneta vietnēs un radio.

Lai gūtu plašāku priekšstatu par fizioterapijas dienas norisi, 2014. gadā LFA valde izveidoja aptaujas anketu. Anketa sastāv no divpadsmit jautājumiem uz kuriem atbildes sniedza Vispasules fizioterapijas dienā iesaistītie fizioterapeiti. Anketā tika pievienots arī jautājums par ierosinājumiem turpmākai Vispasules fizioterapijas dienas pasākumu organizēšanai. Ierosinājumi tika apkopoti un iesniegti LFA valdei. Anketa dod iespēju analizēt fizioterapeitu un Latvijas uzņēmumu aktivitāti.

Šogad tika iesūtītas 77 anketas, par derīgām tika uzskatītas 69. Šī gada fizioterapijas dienas pasākumos dalību pieteica 47, bet anketas iesniedza 34 iestādes. Kā iemeslu varētu minēt, ka kādai fizioterapijas iestādei uz meistarklasēm nepieteicās neviens uzņēmums, kā arī daļa iesaistīto fizioterapeitu savus iegūtos datus neievadīja sistēmā. LFA organizētajās meistarklasēs 2014. gadā piedalījās par 5 iestādēm vairāk (n=47) nekā 2013. gadā (n=42)

Lasīt tālāk ...

Apmācības moduļi fizioterapeitiem spinālo pacientu ārstēšanā

Pieejami bezmaksas apmācības moduļi fizioterapeitiem spinālo pacientu ārstēšanā.

Vairāk informācijas pielikumā vai www.elearnSCI.org
Piedāvājam arī ieskatīties mājas lapā www.physiotherapyexercises.com, kur atrodami vairāk kā 1000 vingrojumi, kas piemēroti spinālo pacientu rehabilitācijā.

Page 5 of 6

Go to top