Aicinājums 2017. gada Vispasaules Fizioterapijas dienas aktivitāšu organizēšanā (2)

Aicinājums fizioterapeitiem pieteikties 2017. gada 8. septembra

Vispasaules Fizioterapijas dienas aktivitāšu organizēšanā!

‘’Fiziski aktīvs mūža garumā’’ 

Jau devīto reizi 8. septembrī Latvijā atzīmēs

Vispasaules Fizioterapijas dienu.

Piedalies un aktīvi atbalsti arī TU!

 

Ar Latvijas Fizioterapeitu asociācijas atbalstu arī 2017. gada 8. septembrī Latvijā notiks aktivitātes par godu Vispasaules Fizioterapijas dienai, kuras atzīmēšana Latvijā tika aizsākta 2009. gadā. Tā ir diena, kad fizioterapeiti var veicināt savas profesijas un darba metožu atpazīstamību. Šogad Vispasaules Fizioterapijas dienu iecerēts atzīmēt citā veidā kā iepriekšējos gados. Mums visiem kopā ir jāparāda, ka ikviens neatkarīgi no vecuma, sociālās piederības vai finanšu stāvokļa var nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm un tas uzlabo gan fizisko, gan garīgo veselību.


Latvijas pilsētās, novados, dzīvojamos masīvos, parkos - brīvā dabā ir plānots rīkot dažāda veida aktivitātes visām vecuma grupām, kā, piemēram, nūjošanas nodarbības, aktīvās atpūtas pauzes sēdoša darba darītājiem, aktivitātes izmantojot pagalmā pieejamos objektus, vingrošanas nodarbības senioriem, kā arī bērniem mācīt mūsu bērnības pagalmu spēles (lēkāšana ar gumijām, klasītes un citas spēles), kas radīja vēlmi ilgāk uzturēties pagalmā un socializēties.


Ikvienam būs iespēja piedalīties fiziskās aktivitātēs un gūt informāciju par fizioterapiju un tās lomu sabiedrības veselībā. Iedzīvotāju informēšanai būs pieejami plakāti par aktivitāšu norisi un fizioterapeitiem LFA krekliņi. Mums visiem kopā tas būs jauki un radoši pavadīts laiks brīvā dabā arī ar kolēģiem. Kā arī aicinām Jūs iesniegt savas idejas par iespējamām aktivitātēm, kuras varētu realizēt 2017. gada Fizioterapijas dienas ietvaros.

Reģistrācija beigusies!!! Informācija sekos!!!

LFA valde
www.fizioterapeitiem.lv
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

LFA semināru dalībnieku sertifikātu saņemšanas kārtība

Visi LFA biedri un ne-biedri, kuri apmeklēs Latvijas Fizioterapeitu asociācijas rīkotos seminārus sākot jau ar 2017. gada 28. janvāri - LFA pāriet uz jaunu kārtību semināru dalībnieku reģistrācijā un apmeklējumu apstiprinošu sertifikātu izsniegšanā.

♦ Jau sākot ar janvāra semināru reģistrāciju veiks uzņēmums Evisit. Lai dalībnieks veiksmīgi reģistrētos semināram, viņam iepriekš (laicīgi) ir jāizveido savs (atsevišķs) lietotāja profils portālā www.evisit.lv. 

Ierodoties uz semināru, dalībniekam būs jādodas pie Evisit pārstāvjiem, kuri veiks atzīmi savā reģistrā. Semināra apmeklējumu apstiprinošs sertifikāts tiks nosūtīts uz dalībnieka Evisit profilu divu nedēļu laikā kopš semināra norises dienas.

Pievienotajā attēlā ir parādīts ceļš, kā izveidot savu lietotāja profilu.

Veiksmi un tiekamies jau janvāra seminārā!

LFA Valde

Novērtēšanas protokoli

Ir izveidota jauna sadaļa Novērtēšanas protokoli. Tā ir pieejama tikai Latvijas Fizioterapeitu asociācijas biedriem, kuri ir veikuši aktivizācijas pieeju mājaslapai. Sadaļā ir iespējams lejupielādēt un pielietot novērtēšanas protokolus, kurus rekomendē Latvijas Fizioterapeitu asociācija. 

LFA seminārs 2016. gada 22. oktobris

2016. gada 22. oktobrī norisinājās Latvijas Fizioterapeitu asociācijas seminārs  "Mugurkaula kakla daļas  sāpes".
Tēmas aktualitāti apstiprina lielais dalībnieku skaits - semināru apmeklēja vairāk kā 400 fizioterapeiti un citi interesenti.
Paldies lektoriem par saturīgajiem priekšlasījumiem un dalībniekiem par aktīvu jautājumu uzdošanu. Paldies mūsu atbalstītājiem ''Oriola Riga'' un ''Medsport''.

Tiekamies nākamajā seminārā 3. decembrī.

         

         

Valdes aktivitātes

Atzīmējot Vispasaules fizioterapijas dienu, LFA  valdes priekšsēdētāja Dace Bērtule piedalījās Igaunijas Fizioterapeitu asociācijas rīkotajā konferencē.
LFA Valdes priekšsēdētāja informēja kaimiņvalsts kolēģus par fizioterapijas izglītību un profesijas regulējumiem Latvijā, kā arī iepazīstināja ar asociācijas aktivitātēm.

No kreisās: Dace Bērtule (LV), Kadri Englas (EST), Katri Partanen (FIN), Iti Muursepp (EST)

Kā kļūt par Latvijas Fizioterapeitu asociācijas biedru???

LFA statūti (redakcija no 2015. gada 25. marta) 4. nodaļa.


4.1.
 Biedrībā var iestāties fizioterapeiti, fizioterapeitu asistenti un fizioterapijas specialitātes studenti. Fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, kura vēlas kļūt par Biedrības biedru, iesniedz noteiktas formas rakstisku pieteikumu – iesniedzot to elektroniskā formā vai nosūtot pa pastu. Pieteikuma formu nosaka Biedrības valde. Pretendentam jāiemaksā iestāšanās nauda biedru sapulces noteiktajā apmērā. 

Jauno biedru ONLINE reģistrācija sadaļā LFA --> Biedri --> Biedru reģistrācija


4.2.
 Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. (...) Lēmums pieteicējam tiek paziņots rakstveidā vai elektroniski mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas. 

Jauno biedru vienreizēja iestāšanās maksa

Pēc LFA statūtiem biedru naudas apmērs 20 € gadā, fizioterapijas studentiem - 10 € gadā.

Jaunajiem biedriem
un arī tiem kuri atkārtoti reģistrējas pēc izslēgšanas LFA papildus jāiemaksā VIENREIZĒJA iestāšanas maksa 10 €

Satūtu grozījumi veikti atkārtotā biedru kopsapulcē 2015. gada 26. martā.
Protokolu lasi šeit!

Eiropas Profesionālā karte (EPC)

Ekonomikas ministrija, kā Nacionālais IMI koordinators, informē, ka sākot ar 2016.gada 18.janvāri Eiropas Profesionālās kartes (EPK) modulis IMI sistēmā ir uzsācis darbību, un iestādes, kas iesaistītas EPK pieteikumu apstrādē, var sākt saņemt profesionāļu pieteikumus.

Izmantojot Eiropas profesionālās kartes (EPC) elektronisko procedūru, jūs varat panākt, lai jūsu profesionālo kvalifikāciju atzīst citā ES valstī. Tā kvalifikācijas atzīšanu var nokārtot vieglāk un ātrāk nekā tradicionālajā procedūrā, turklāt EPC procedūra ir pārredzamāka: jūs varat sekot līdzi sava pieteikuma virzībai internetā un atkārtoti izmantot jau augšupielādētus dokumentus, lai iesniegtu jaunus pieteikumus citās valstīs.

Pagaidām varat izmantot Eiropas profesionālās kartes (EPC) procedūru tikai tad, ja esat:
♦ vispārējās aprūpes māsa,
♦ farmaceits,
♦ fizioterapeits,
♦ kalnu gids,
♦ nekustamā īpašuma aģents.

Informācija par EPK ir pieejama vietnē Tava Eiropa - lasi šeit.

LV Eiropas profesionālā karte - EPC https://youtu.be/5BvlTrJwuc0

Page 1 of 6

Go to top