Bālinta grupa rehabilitācijas speciālistiem

    Bālinta grupā fizioterapeitiem, ergoterapeitiem un citu radniecīgu profesiju speciālistiem konfidenciāli tiek analizēti tie rehabilitācijas speciālistu - pacientu attiecību gadījumi, kuri izsaukuši kolēģiem spēcīgas emocijas – gan patīkamas (kā prieku, gandarījumu), tā arī nepatīkamas (skumjas, aizkaitinājumu, dusmas, vainu, bailes, riebumu, u.c.). Grupā diskutē par attiecību niansēm un jūtām, kas tajās rodas.

Apmeklējot Bālinta grupu:

  • pieaug darba efektivitāte;
  • samazinās trauksmes līmenis, vainas izjūta u.c. darbā traucējošas emocijas;
  • uzlabojas prasme izprast pacientus;
  • tiek novērsta izdegšanas sindroma attīstība;
  • par darbu tiek piešķirts sertifikāts ar tālākizglītības punktiem.

Grupas vadītāji: Dr. Dace Krūmiņa un Dr. Artūrs Miksons
Datumi: sākot ar 21. septembri (katra mēneša otrā piektdiena)
Laiks: plkst. 8:00 - 9:30
Vieta: Kristapa iela 30, Rīga
Cena: 25 EUR / 20 EUR* viena nodarbība
*Latvijas Fizioterapeitu asociācijas, Latvijas Ergoterapeitu asociācijas, Latvijas Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas asociācijas biedriem

Pieteikšanās pa tālruni +37167625655, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Detalizētu informāciju lasi šeit.

7. septembris sabiedrībai un pacientiem.

Latvijas fizioterapeitu asociācija un Psihiskās veselības apakšgrupa vēlas vērst jūsu uzmanību uz aktivitātēm sabiedrībai, kas saistītas ar fizioterapiju un psihiskās veselības lomu tajā. 

    LFA kopā ar divām darba grupām izstrādā uz pierādījumiem balstītu teorētisku materiālu par fizioterapijas ietekmi uz psihisko veselību gan ārstniecībā, gan profilaksē, kas augusta pēdējā nedēļā tiks nodots Jums -  rakstiskā, grafiskā un audiovizuālā formātā. 

   Jūs, savukārt, esat aicināti savās klīnikās, prakses vietās, pašvaldībās un rajonos plānot aktivitātes, ar kurām informēsiet sabiedrību un/vai savus pacientus par psihiskās veselības saistību ar fizisko veselību. Tās var būt, piemēram, informatīvas lekcijas, kas balstītas uz LFA piedāvāto materiālu, sabiedriski pieejamas fiziskās aktivitātes svaigā gaisā vai citas aktivitātes, kas uzlabo psihoemocionālo stāvokli. 

   Lai mērķis kopīgi īstenotos, LFA piedāvā tēmas pētniecisko daļu, rezultātus jums nododot augusta pēdējā nedēļā. No jūsu puses gaidām informāciju par to, kādas aktivitātes, kur un kādai auditorijai plānojat, sūtot to uz e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Informāciju vienoti ievietosim LFA mājaslapā un Facebook lapā un uz šiem resursiem atsauksimies arī preses relīzē, nodrošinot lielākas sabiedrības daļas informētību par Jūsu plānotajām aktivitātēm.

Lai pievēršanās garīgās veselības jautājumam nav vienas dienas aktivitāte, savas idejas esat aicināti realizēt gan pirms, gan pēc 7.septembra!

LFA indentifikācijas kartes (ID kartes)

Cienījamie Latvijas Fizioterapeitu asociācijas biedri,

11.07.2018 Latvijas Fizioterapeitu asociācijas (LFA) valdes sēdē tika pieņemts lēmums tuvākajā laikā LFA biedriem sadarbībā ar Evisit ieviest asociācijas plastikāta identifikācijas kartes (ID kartes). Šīs kartes sniegs Evisit piedāvātās privilēģijas Latvijas Fizioterapeitu asociācijas biedriem. Uzrādot personīgi ID biedra karti Jūs varēsiet ne tikai ļoti ātri un ērti reģistrēties LFA semināros, bet arī citu organizāciju pasākumos, kuros reģistrāciju nodrošina Evisit.

Ja tuvākajā laikā plānojat apmeklēt LFA rīkotos seminārus vai II Latvijas Fizioterapeitu konferenci, lai reģistrācija notiktu bez liekas aizķeršanās, kartes nepieciešams pasūtīt līdz 17. augustam. 

Nepieciešamā informācija:

  • Jūsu vārds/uzvārds; 
  • Piederība asociācijai (LFA);
  • Jūsu foto (foto jāatbilst personas apliecinošo dokumentu fotogrāfijas prasībām);

Lai veiksmīgi noritētu ID karšu ieviešana, dodieties uz šo saiti un rīkojaties atbilstoši norādījumiem: https://www.evisit.eu/lv/membership_cards/add
Gatavās kartes plānots izsūtīt uz Jūsu norādīto adresi.


LFA ikvienam biedram nodrošina pirmreizēju ID kartes izgatavošanu, sedzot nepieciešamos izdevumus, taču kartes nozaudēšanas gadījumā, tā būs jāizgatavo atkārtoti, sazinoties ar Evisit, biedram pašam veicot maksājumu 10 EUR apmērā uz LFA kontu ar norādi “LFA ID kartes atjaunošana”.


Jautājumu un neskaidrību gadījumā sazinieties ar Evitu Legzdiņu, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ar cieņu,
LFA valde

Kā kļūt par Latvijas Fizioterapeitu asociācijas biedru???

LFA statūti (redakcija no 2015. gada 25. marta) 4. nodaļa.

4.1.
 Biedrībā var iestāties fizioterapeiti, fizioterapeitu asistenti un fizioterapijas specialitātes studenti. Fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, kura vēlas kļūt par Biedrības biedru, iesniedz noteiktas formas rakstisku pieteikumu – iesniedzot to elektroniskā formā vai nosūtot pa pastu. Pieteikuma formu nosaka Biedrības valde. Pretendentam jāiemaksā iestāšanās nauda biedru sapulces noteiktajā apmērā. 

Jauno biedru ONLINE reģistrācija sadaļā LFA --> Biedri --> Biedru reģistrācija

4.2.
 Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. (...) Lēmums pieteicējam tiek paziņots rakstveidā vai elektroniski mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas. 

LFA BIEDRU NAUDA

Pēc LFA statūtiem:
♦ Biedru naudas apmērs 20 € gadā, fizioterapijas studentiem - 10 € gadā. 
♦ Biedru naudas iemaksu par katru gadu jāveic līdz 28. februārim.

Jaunajiem biedriem un arī tiem kuri atkārtoti reģistrējas pēc izslēgšanas LFA papildus jāiemaksā VIENREIZĒJA iestāšanas maksa 10 €

Satūtu grozījumi veikti atkārtotā biedru kopsapulcē 2015. gada 26. martā. 
Protokolu lasi šeit!

LFA Biedru reģistrēšanās mājaslapā

Viena no jaunās mājaslapas tehniskajām iespējām ir mājaslapas lietotāju reģistrācija Latvijas Fizioterapeitu asociācijas biedriem.

♦ Reģistrētajiem mājaslapas lietotājiem būs iespējas piekļūt tikai asociācijas biedriem domātam saturam, piemēram, valdes sēžu protokoliem.

Reģistrācijas forma

♦ Lai reģistrētos, aizpildiet pieteikuma formu. Attēlā parādīts piemērs kā pareizi aizpildīt reģistrācijas formu.

Reģistrācijas apstiprinājumu un informāciju kā pieslēgties mājaslapai saņemsiet e-pastā, kuru norādīsiet reģistrējoties.

LFA semināru dalībnieku sertifikātu saņemšanas kārtība

Visi LFA biedri un ne-biedri, kuri apmeklēs Latvijas Fizioterapeitu asociācijas rīkotos seminārus sākot jau ar 2017. gada 28. janvāri - LFA pāriet uz jaunu kārtību semināru dalībnieku reģistrācijā un apmeklējumu apstiprinošu sertifikātu izsniegšanā.

♦ Jau sākot ar janvāra semināru reģistrāciju veiks uzņēmums Evisit. Lai dalībnieks veiksmīgi reģistrētos semināram, viņam iepriekš (laicīgi) ir jāizveido savs (atsevišķs) lietotāja profils portālā www.evisit.lv. 

Ierodoties uz semināru, dalībniekam būs jādodas pie Evisit pārstāvjiem, kuri veiks atzīmi savā reģistrā. Semināra apmeklējumu apstiprinošs sertifikāts tiks nosūtīts uz dalībnieka Evisit profilu divu nedēļu laikā kopš semināra norises dienas.

Pievienotajā attēlā ir parādīts ceļš, kā izveidot savu lietotāja profilu.

Veiksmi un tiekamies jau janvāra seminārā!

LFA Valde

Eiropas Profesionālā karte (EPC)

Ekonomikas ministrija, kā Nacionālais IMI koordinators, informē, ka sākot ar 2016.gada 18.janvāri Eiropas Profesionālās kartes (EPK) modulis IMI sistēmā ir uzsācis darbību, un iestādes, kas iesaistītas EPK pieteikumu apstrādē, var sākt saņemt profesionāļu pieteikumus.

Izmantojot Eiropas profesionālās kartes (EPC) elektronisko procedūru, jūs varat panākt, lai jūsu profesionālo kvalifikāciju atzīst citā ES valstī. Tā kvalifikācijas atzīšanu var nokārtot vieglāk un ātrāk nekā tradicionālajā procedūrā, turklāt EPC procedūra ir pārredzamāka: jūs varat sekot līdzi sava pieteikuma virzībai internetā un atkārtoti izmantot jau augšupielādētus dokumentus, lai iesniegtu jaunus pieteikumus citās valstīs.

Pagaidām varat izmantot Eiropas profesionālās kartes (EPC) procedūru tikai tad, ja esat:
♦ vispārējās aprūpes māsa,
♦ farmaceits,
♦ fizioterapeits,
♦ kalnu gids,
♦ nekustamā īpašuma aģents.

Informācija par EPK ir pieejama vietnē Tava Eiropa - lasi šeit.

LV Eiropas profesionālā karte - EPC https://youtu.be/5BvlTrJwuc0

Page 1 of 2

Go to top