Klīniskās vadlīnijas ''Muguras lejas daļas sāpes primārajā veselības aprūpē"

Rīgas Stradiņa universitātes Ģimenes medicīnas katedras vadlīniju izstrādes darba grupas izstrādātās klīniskās vadlīnijas:

 "Muguras lejas daļas sāpes primārajā veselības aprūpē" 1

    Vadlīnijas ir sistemātiski veidots un uz pierādījumiem balstīts atzinumu kopums un ieteikumi primārās veselības aprūpes speciālistiem muguras lejas daļas sāpju pacientu klīniskajai izmeklēšanai, ārstēšanai un medicīniskajai rehabilitācijai, ņemot vērā šī klīniskā fenomena komplekso un sarežģīto multifaktoriālo un polietioloģisko patoģenēzi. Katras nodaļas sākumā izcelta būtiskā informācija un ieteikumi, kuru pamatojums konkrētajā nodaļā tiek izskatīts detalizētāk.
   Diagnostikas nodaļā precizēti un apkopoti muguras lejas daļas sāpju riska faktori (saukti arī par „sarkano karogu” simptomiem), lai izslēgtu specifiskas un potenciāli bīstamas muguras slimības, kuru aprūpei nepieciešama atšķirīga taktika un ārstēšana. Vadlīnijās skaidrotie jautājumi pamato tālāko primārās veselības aprūpes ārsta rīcības taktiku par to, vai pacienta stāvoklis ir neatliekams un pacients jāhospitalizē nekavējoties, vai pacients jāhospitalizē un jāizmeklē tuvāko 24 stundu laikā, vai jāuzsāk pacienta padziļināta izmeklēšana ambulatori tuvāko nedēļu laikā.

◊ Vadlīniju nosaukums: Klīniskās vadlīnijas "Muguras lejas daļas sāpes primārajā veselības aprūpē"

◊ Vadlīniju izstrādātājs: Rīgas Stradiņa universitāte

◊ Vadlīniju reģistrēšanas datums un numurs datu bāzē: 25.02.2016. Nr. KV 01 - 2016

◊ Vadlīniju kopsavilkums

◊ Vadlīniju pilns teksts

◊ Vadlīnijās ietvertais apstiprināto ārstniecībai izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju saraksts 

 

1 www.vmnvd.gov.lv

Kopējais reģistrēto klīnisko vadlīniju saraksts Nacionālā veselības dienesta tīmekļa vietnē - apskati šeit.