Fiziskās aktivitātes recepte ārstniecības personām

Valsts Sporta medicīnas centrs veselības aprūpes speciālistiem izstrādājis fiziskās aktivitātes recepti:

''Rokasgrāmata fiziskās aktivitātes receptes izrakstīšanai''
Fiziskās aktivitātes recepte ārstniecības personām (paraugs)

Tīmekļa vietne: www.vsmc.gov.lv