Telerehabilitācija – attālinātās fizioterapijas iespējas, efektivitāte un pacientu pieredze.

Telerehabilitācija ir veids, kādā mēs kā veselības aprūpes speciālisti varam būt klātesoši saviem pacientiem arī esot fiziski attālināti šajā pārmaiņu pilnajā un neierastajā laikā, sniedzot attālinātu fizioterapijas pakalpojumu, kas atbilst pakalpojuma sniegšanas kvalitātes kritērijiem.

Lai efektīvi un veiksmīgi veiktu attālināta fizioterapijas pakalpojuma sniegšanu, speciālistiem nepieciešama padziļināta izpratne, prasmes un zināšanas par digitālajām tehnoloģijām, to izmantošanu praksē un fizioterapijas labas prakses nodrošināšanas standartiem. 

     Par tēmas aktualitāti, apskatot zinātniskos pierādījumus, kolēģe, fizioterapeite Alise Berga-Kirilova rakstā "Telerehabilitācija – attālinātās fizioterapijas iespējas, efektivitāte un pacientu pieredze'': "Mūsu rīcībā ir veids kā, rūpīgi izvērtējot katru gadījumu individuāli un, ņemot vērā pacienta perspektīvu, var turpināt sniegt kvalitatīvu fizioterapijas palīdzību, tādā veidā nodrošinot terapijas (tai skaitā izglītošanas, atbalsta, intervenču) nepārtrauktību."

Lai nodrošinātu kvalitatīvu un efektīvu attālinātu fizioterapijas pakalpojumu, izmantotu plašās pakalpojuma priekšrocības, Latvijas Fizioterapeitu asociācijas valde aicina Jūs iepazīties ar izstrādāto dokumentu:

''Attālināta fizioterapijas pakalpojuma sniegšanas kvalitātes kritēriji un rekomendācijas ieviešanai praksē.''

Go to top