Izmaiņas LFA biedru naudā sākot ar 2020. gadu!!!

ASOCIĀCIJAS BIEDRU ATKĀRTOTĀ KOPSAPULCĒ, KAS NOTIKA 2019. gada 28. martā, LFA BIEDRI NOBALSOJA PAR PRIEKŠLIKUMU MAINĪT IKGADĒJO BIEDRU NAUDAS IEMAKSAS APJOMU:

• Biedrības biedri maksā biedru naudu, kas ir 30 euro kalendārajā gadā.
  Attiecas uz iemaksām, kas tiks maksātas par 2020. gadu.
• Fizioterapijas studenti maksā 50% no noteiktās biedru naudas 15 euro sākot ar 2020. gadu.

• Ja neesat vēl samaksājuši biedru naudu par 2019. gadu, lūdzu, veiciet iemaksu iepriekš noteikto 20 euro apjomā.

Go to top