NVD atlases procedūra "Medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju atlases procedūra pakalpojumu sniegšanai no 2019. gada"

Nacionālais veselības dienests (NVD) informē līgumpartnerus, ka medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju atlases komisija ir pieņēmusi lēmumu pagarināt medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju atlases termiņu līdz 2019. gada 1. aprīlim.

♦ Ņemot vērā pagarināto medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju atlases termiņu, līdz 2019. gada 31. martam no jauna tiks atlasīti medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēji visā Latvijas teritorijā, vienlaikus NVD izbeigs visus šobrīd spēkā esošos līgumus par minēto pakalpojumu sniegšanu un apmaksu no valsts budžeta līdzekļiem un noslēgs tos no jauna ar tiem pakalpojumu sniedzējiem, kuri tiks izraudzīti atlases rezultātā.

♦ No 2019. gada 1. aprīļa ārstniecības iestādes būs tiesīgas sniegt valsts apmaksātus medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus pēc pozitīva NVD lēmuma par medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju atlases rezultātiem saņemšanas un jauna līguma noslēgšanas ar NVD.

♦ Pirms pieteikuma iesniegšanas veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlasei pretendentam jāiepazīstas ar atlases procedūras nolikumu, ko izveidojusi NVD medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju atlases komisija atbilstoši iepriekš publicētiem kritērijiem, kuri izvērtēti un precizēti saskaņā ar saņemtajiem iebildumiem.

Atlases procedūras nolikums pieejams dienesta tīmekļa vietnē: http://www.vmnvd.gov.lv/lv/pakalpojumu-sniedzeju-atlase/pakalpojumi-pec-specialiem-kriterijiem-strategiska-atlase

Go to top