Medicīniskās rehabilitācijas dienas stacionāra pakalpojuma iepirkums

Nacionālais veselības dienests (NVD) 2020. gada 9. martā izsludināja atlases procedūru "Medicīniskās rehabilitācijas dienas stacionāra pakalpojumu sniedzēju atlases procedūra pakalpojumu sniegšanai no 2021. gada 1. janvāra līdz 2025.gada 31. decembrim".

2020.gada 27. martā pakalpojumu sniedzēju atlases komisija ir pieņēmusi lēmumu veikt nolikumā grozījumus, lai pagarinātu pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz 2020.gada 30.aprīlim, izsakot jaunā redakcijā nolikuma 4.1., 6.1. un 9.1. apakšpunktus. 

Pieteikumu medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai dienas stacionārā pretendenti var iesniegt līdz 2020. gada 30.aprīļa plkst. 16:00. Ar informāciju var iepazīties arī NVD tīmekļa vietnē: http://www.vmnvd.gov.lv/lv/pakalpojumu-sniedzeju-atlase/pakalpojumi-pec-specialiem-kriterijiem-strategiska-atlase

Aktuāla informācija LFA biedriem! (Informācija papildināta 01.04.2020)

Informācija LFA biedriem!

     Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju, Covid-19 vīrusa izplatīšanās ātrumu un ietekmi uz mūsu ikdienu kopumā, LFA valde aicina būt atbildīgiem, rūpēties par sevi un personām, kas vēršas pie Jums kā profesionāļiem! Iegūstiet ]informāciju no ticamiem informācijas avotiem un sekojiet līdz aktualitātei! 

     Apzinoties valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa ietekmi uz fizioterapiju un profesionālo darbību, izmaiņām ambulatoro prakšu ikdienas darba organizēšanā un potenciālajām izmaiņām uzņēmumu finansiālajā stabilitātē LFA valde, jau iepriekšējās nedēļas beigās, ir vērsusies Ministru kabinetā, Finanšu un Veselības ministrijās, aicinot rast risinājumu un iespējamu atblastu dīkstāves radīto seku finansiālās krīzes mazināšanai. Nozarē radušās dīkstāves sekas ir apzinātas un iespējamie risinājumi tiek meklēti arī sadarbībā ar LRPOA.

     Aicinām, mūs kā profesionāļus, meklēt radošus risinājumus šīs krīzes situācijas pārvarēšanai! Veicināt savstarpēju sadarbību un aicināt sabiedrību, arī sociālās distancēšanās un karantīnas laikā, būt fiziski aktīviem, nodrošinot nepieciešamo, PVO rekomendēto, fizisko aktivitāšu līmeni ikdienā. 

Lasīt tālāk ...

Aktualitātes saistība ar Covid-19 (Informācija papildināta 01.04.2020.)

Aktualitātes saistība ar Covid-19

     Tā ka fizioterapeita darbs bieži saistīts ar ciešu kontaktu ar personām, LFA aicina izvērtēt savas profesionālās darbības norisi un iespējas maksimāli mazināt ciešu kontaktu. Izvērtējiet savas darba vides iespējas nodrošināt prevencijas pasākumus un strādāt droši! 


Informācija ambulatoru pakalpojuma sniedzējiem

     Ar 25. marta lēmumu un grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" pilnā apjomā pieejami šeit: http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu (konsolidētā versija) valdība, kopā ar veselību ministriju nosaka papildus piesardzības pasākumus Covid-19 izplatības ierobežošanai. Veselības ministrija ir pieņēmusi lēmumu par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas ierobežojumiem gan valsts, gan privātajās ārstniecības iestādēs. No 27.marta ambulatori rehabilitācijas pakalpojumi jānodrošina personām ar akūtajā vai subakūtajā posmā, kurām šī pakalpojuma atlikšana var radīt invalidizācijas riskus un/vai darbaspēju zaudēšanu, tai skaitā bērniem, kuriem rehabilitācijas pakalpojumu atlikšana saistīta ar ievērojamu funkcionēšanas traucējumu pasliktināšanos. Pārējo ambulatoro pakalpojumu sniegšana uz brīdi ir apturēta! 

Lasīt tālāk ...

Par ārkārtējās situācijas izsludināšana valstī

Saistībā Covid-19 vīrusa izplatību Latvijā līdz šī gada 14. aprīlim izsludināta ārkārtējā situācija, nosakot virkni stingru ierobežojošu pasākumu. 

♦ Aicinām iespēju robežās atcelt, pārcelt un neplānot darba braucienus un komandējumus uz Covid-19 skartajām valstīm un teritorijām, no kurām atgriežoties ir jāveic īpaši piesardzības pasākumi, atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) tīmekļa vietnē www.spkc.gov.lv publicētajai informācijai.

♦ Slimību profilakse un kontroles centrs ir sagatavojis informatīvos materiālus, par to kā rīkoties ārstniecības iestādēm un sabiedrībai - Vizuālos materiālus apskati šeit.

♦ Ieteikumi ambulatorām ārstniecības iestādēm sākotnējai rīcībai jaunā koronovīrusa infekcijas (Covid-19) aizdomu gadījumā - LASI ŠEIT!!! 

Lai pasargātu sevi no ikvienas elpceļu infekcijas jāievēro šai pasākumi (sagatavojis SPKC):

• BIEŽI MAZGĀ ROKAS
• IEVĒRO DISTANCI UN IZVAIRIES NO TUVA KONTAKTA AR CILVĒKU KURŠ SLIMO AR AKŪTU ELPCEĻU INFEKCIJU
• KLEPOJOT UN ŠĶAUDOT IZMANTO VIENREIZLIETOJAMĀS SALVETES UN PĒC TAM NOMAZGĀ ROKAS
• JA TOMĒR ESI SASTAPIES AR JAUNĀ KORONOVĪRUSA 2019-nCoV INFEKCIJAS AVOTU (piemĒram ceļojot) , SASLIMŠANAS SIMPTOMI VAR PARĀDĪTIES 14 DIENU LAIKĀ.
ŠĀDĀ GADĪJUMĀ:
1. - paliec mājās.
2. - sazinies ar ģimenes ārstu pa telefonu
3. - seko ārsta rekomendācijā

 

LFA valdes informācija par manipulāciju kodiem un apmaksas nosacījumiem ambulatoram fizioterapijas pakalpojumam

A. god., Ļ. cien. kolēģi!

Latvijas Fizioterapeitu asociācijas (LFA) valde aktīvi piedalās sarunās ar Nacionālo Veselības dienestu (NVD) un Veselības ministriju (VM) organizētajās sanāksmēs par ambulatora rehabilitācijas pakalpojuma apmaksas nosacījumu maiņu un jauno tarifu ieviešanu. 

Lai veiksmīgi nodrošinātu valsts apmaksātu ambulatoru rehabilitācijas pakalpojumu no 2020.gada 1. aprīļa LFA Nacionālajam Veselības dienestam ierosina mainīt šādus punktus un noteikt prasības ārstniecības iestādēm, kas sniedz valsts apmaksātu ambulatoru rehabilitācijas pakalpojumu.

Lasīt tālāk ...

Par neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas zināšanu papildināšanu.

• Iesniedzot dokumentus fizioterapeitu resertifikācijai jāpievieno tālākizglītības pasākuma apmeklējumu apstiprinošs dokuments, kas apliecina, ka esošā sertifikāta derīguma termiņa laikā ir papildinātas zināšanas neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā. Iegūtie tālākizglītības punkti tiek pieskaitīti pie tiem 40% no 250 punktiem, kuriem resertifikācijā nav obligāti jābūt tieši ar specialitāti saistītiem;

• To nosaka Ministru Kabineta noteikumi Nr. 317. (https://likumi.lv/ta/id/282367-arstniecibas-personu-un-arstniecibas-atbalsta-personu-registra-izveides-papildinasanas-un-uzturesanas-kartiba), kuri pie speciālistu resertifikācijas tiek skatīti kopā ar MK noteikumiem Nr. 943. (https://likumi.lv/ta/id/253782-arstniecibas-personu-sertifikacijas-kartiba);

 

LFA indentifikācijas kartes (ID kartes)

Cienījamie Latvijas Fizioterapeitu asociācijas biedri,

11.07.2018 Latvijas Fizioterapeitu asociācijas (LFA) valdes sēdē tika pieņemts lēmums tuvākajā laikā LFA biedriem sadarbībā ar Evisit ieviest asociācijas plastikāta identifikācijas kartes (ID kartes). Šīs kartes sniegs Evisit piedāvātās privilēģijas Latvijas Fizioterapeitu asociācijas biedriem. Uzrādot personīgi ID biedra karti Jūs varēsiet ne tikai ļoti ātri un ērti reģistrēties LFA semināros, bet arī citu organizāciju pasākumos, kuros reģistrāciju nodrošina Evisit.


Nepieciešamā informācija:

  • Jūsu vārds/uzvārds; 
  • Piederība asociācijai (LFA);
  • Jūsu foto (foto jāatbilst personas apliecinošo dokumentu fotogrāfijas prasībām);

Lai veiksmīgi noritētu ID karšu ieviešana, dodieties uz šo saiti un rīkojaties atbilstoši norādījumiem: https://www.evisit.eu/lv/membership_cards/add
Gatavās kartes plānots izsūtīt uz Jūsu norādīto adresi.


LFA ikvienam biedram nodrošina pirmreizēju ID kartes izgatavošanu, sedzot nepieciešamos izdevumus, taču kartes nozaudēšanas gadījumā, tā būs jāizgatavo atkārtoti, sazinoties ar Evisit, biedram pašam veicot maksājumu 10 EUR apmērā uz LFA kontu ar norādi “LFA ID kartes atjaunošana”.


Jautājumu un neskaidrību gadījumā sazinieties ar Evitu Legzdiņu, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ar cieņu,
LFA valde

Izmaiņas LFA biedru naudā sākot ar 2020. gadu!!!

IKGADĒJĀS BIEDRU NAUDAS IEMAKSAS APJOMS noteikts LFA statūtos 10. nodaļā Biedru nauda:
• Biedrības biedri maksā biedru naudu, kas ir 30 euro kalendārajā gadā.
• Fizioterapijas studenti maksā 50% no noteiktās biedru naudas 15 euro sākot ar 2020. gadu.

• Ja neesat vēl samaksājuši biedru naudu par 2019. gadu, lūdzu, veiciet iemaksu iepriekš noteikto 20 euro apjomā.

Page 1 of 3

Go to top