Nāc studēt - LU Medicīnas fakultātes akadēmiskā maģistra studiju programmā ''Epidemioloģija un medicīniskā statistika''

Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte aicina studēt jaunā, Baltijā unikālā akadēmiskā maģistra studiju programmā:

''Epidemioloģija un medicīniskā statistika'' 

Kāpēc studēt?
Programmas saturs, kas tapis roku rokā ar darba devēju vajadzībām un starptautiskiem partneriem Nozarē pieredzējuši docētāji no Latvijas un ārvalstīm Mūsdienīga izglītība jomai, kurā izteikti trūkst speciālistu visā pasaulē Iespēja strādāt gan Latvijā, gan ārpus tās robežām, gan attālināti 


Iegūstamais grāds:

Maģistra grāds sabiedrības veselībā, 7. līmenis 


Programmas mērķis:

Nodrošināt augsti kvalificētus epidemioloģijas un medicīniskās statistikas speciālistus Latvijas un Baltijas veselības sistēmai reģionālā, valsts un starptautiskā līmenī, kuri pārzina un izstrādā epidemioloģisko un citu pētījumu metodoloģiju, spēj veikt sarežģītu datu analīzi un interpretēt rezultātus, balstoties uz jaunākajām starptautiskajām atziņām un atbilstoši starptautisko organizāciju pieprasītajiem standartiem 


Studiju ilgums un studiju maksa:

Divi gadi jeb četri semestri un 2400 EUR gadā 


Uzņemšanas nosacījumi:

Iepriekšējā izglītība: bakalaura grāds vai 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība veselības aprūpē, medicīnā, zobārstniecībā, farmācijā, psiholoģijā, socioloģijā, dabaszinātnēs, vides zinātnēs, pārtikas zinātnēs, vai citā pielīdzināmā augstākā izglītībā 


Pieteikšanās studijām:

Papilduzņemšana no 21. jūlija līdz 27. augustam www.gribustudet.lv 


Papildu informācija:

Asoc. prof. Liliāna Civjāne, studiju programmas direktore E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Tālrunis: (+371) 20165566 

Par darba iespējām Latvijā: https://www.ozolzile.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/60155/
Par to, kas ir mūsdienu epidemiologs: https://www.ozolzile.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/58892/
Ar programmas direktores uzrunu topošajiem studentiem: https://www.ozolzile.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/60066/. 

Go to top