No 13. maija tiek paplašināta veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība!!!

Cienījamie, kolēģi!

Ar veselības ministrijas rīkojumu, no 13. maija tiek paplašināta veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība, kas tāpat kā līdz šim tiks nodrošināta stingri ievērojot piesardzības pasākumus.

 

• Sekundārajā veselības aprūpes līmenī atļauta ambulatora rehabilitācijas pakalpojuma sniegšana. 
Ar VM rīkojumu iepazīstieties šeit: http://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/6334_no_13_maija_paplasinas_planveida_veselibas_aprupes_pakalpoju

• Lai nodrošinātu drošu pakalpojuma sniegšanu un rūpētos par savu un sabiedrības veselību aicināt iepazīties ar VM izstrādātajiem ieteikumiem par sejas masku lietošanu - lasi šeit.

• Lai nodrošinātu drošu darba vidi, aicinām iepazīties ar SPKC sagatavoto informāciju par higiēnas un profilakses pasākumu īstenošanu: 
https://spkc.gov.lv/lv/tavai-veselibai/aktualitate-par-jauno-koronavi/ieteikumi-darba-devejiem 

PAPILDINĀJUMS:
• Grozījumi Veselības ministrijas 2020. gada 25. marta rīkojumā Nr. 59 "Par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas ierobežošanu ārkārtējās situācijas laikā" - https://likumi.lv/ta/id/314640 

• Par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas ierobežošanu ārkārtējās situācijas laikā: 
https://likumi.lv/ta/id/313481-par-veselibas-aprupes-pakalpojumu-sniegsanas-ierobezosanu-arkartejas-situacijas-laika 

• Racionāla individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana koronavīrusa slimības (COVID-19) gadījumā:
https://spkc.gov.lv/upload/Aktualitates/2020/2019-nCoV/arstiem/vmvestp3_300320_ial.pdf

 Esam atbildīgi par sniegto pakalpojumu un savu veselību.

Go to top