Diskusija: ''Aktīvāki cilvēki veselīgākai pasaulei. Vides loma ikdienas fizisko aktivitāšu veicināšanai cilvēkiem ar vai bez invaliditāti''

Diskusija:

''Aktīvāki cilvēki veselīgākai pasaulei. Vides loma ikdienas fizisko aktivitāšu veicināšanai cilvēkiem ar vai bez invaliditāti'' - diskusija ''Baltic Congress of Physiotherapy'' ietvaros.

Tēmas aktualitāte: 

 • 2018. gadā PVO izveidoja globālo darbības plānu fiziskām aktivitātēm, nosakot globālās fiziskās aktivitātes un ilgtspējīgas attīstības mērķus. Šī rīcības plāna vīzija ir “Aktīvāki cilvēki veselīgākai pasaulei”. Daļa ieteikumu ietver apkārtējās vides nozīmi (viens no četriem blokiem ir veltīts šim jautājumam). Fiziskās aktivitātes var būt un tās vajadzētu integrēt apstākļos, kur cilvēki dzīvo, strādā un atpūšas.
 • Runāsim par iespējām būt fiziski aktīvam dzīves/sadzīves/darba vidē bez lielām papildu izmaksām, bez papildu ceļa laika uz aktivitātes vietu un to, kā pati vide varētu mudināt vai veicināt cilvēkus ar invaliditāti vai bez tās būt aktīvākiem ikdienas dzīvē. 
 • Dati gan pasaulē, gan Latvijā ir graujoši: 
 • Saskaņā ar jaunākajiem 2018.gada datiem Latvijā tikai 9,5% pieaugušo ir fiziski aktīvi vismaz 30 minūtes dienā četras un vairāk reizes nedēļā. tikai 18.5 % pusaudžu ir sasniedz PVO fizisko aktivitāšu rekomendācijas (VM dati) Lasīt tālāk ...

Anketa mediķiem, kuri ir gatavi papildus iesaistīties COVID-19 pacientu aprūpē

Veselības inspekcija aicina mediķus, kuri nepieciešamības gadījumā ir gatavi papildus iesaistīties COVID-19 pacientu aprūpē, aizpildīt anketu.


Anketu lūgums aizpildīt:

 • praktizēt tiesīgiem ārstiem, māsām, ārsta palīgiem, māsu palīgiem,
 • fizioterapeitiem, ergoterapeitiem,
 • biomedicīnas laborantiem, laboratorijas speciālistiem,
 • kā arī rezidentiem, medicīnas asistentiem vai medicīnā studējošajiem,
 • kuri ir gatavi nepieciešamības gadījumā palīdzēt un uzņemties apmaksātu papildu darbu.

Anketa šeit: https://arka.vide.gov.lv/. Lai to aizpildītu, nepieciešams autentificēties caur www.latvija.lv portālu. 

Lasīt tālāk ...

Piesakies studentu tīklam!!!

Piesakies studentu un jauno profesionāļu tīklam!!!

Latvijas Fizioterapeitu Asociācija dibina tīklu, kur satikties visiem Latvijas fizioterapijas studentiem un profesionālo gaitu uzsācējiem, saņemot atbalstu no pieredzējušiem speciālistiem un akadēmiķiem.

Savstarpējo projektu veidošana, karjeras ceļu apzināšana un voluntēšanas iespējas ir tikai dažas no iespējamajām aktivitātēm, ko var izmantot, iesaistoties Studentu un Jauno Profesionāļu tīklā.

Lasīt tālāk ...

Vispasaules Fizioterapijas diena 2020. gada 8. septembris

Vispasaules Fizioterapijas diena 2020. gada 8. septembris

Kolēģi, iesaisties! 


Cienījamie kolēģi!

Šī gada Vispasaules Fizioterapijas dienas uzmanības centrā ir rehabilitācija pēc COVID-19 un fizioterapeitu loma to cilvēku ārstēšanā un rehabilitācijā, kas cietuši no COVID-19.

Vispasaules Fizioterapijas dienas kampaņas galvenie ziņojumi ir šādi:

 • vingrinājumiem var būt svarīga loma personas atveseļošanās no COVID-19 procesā
 • kā kustību eksperti fizioterapeiti prot īstenot terapijas gaitu, izmantojot atbilstošus vingrojumus, kas palīdzēs atveseļoties
 • cilvēkiem, kuri pārslimojuši COVID-19 smagā veidā, būs nepieciešama rehabilitācija un fizioterapija, lai atveseļotos no slimības ārstēšanas sekām
 • attālinātas fizioterapijas pieejamība var palīdzēt cilvēkiem piekļūt fizioterapeita sniegtajam atbalstam, lai palīdzētu viņiem pārvaldīt COVID-19 atstāto ietekmi
 • attālināta fizioterapija var būt tikpat efektīva fizisko funkciju uzlabošanai kā tradicionālās veselības aprūpes metodes

 

Iesaisties Vispasaules Fizioterapijas dienas aktivitātēs! 

♦ Apskati WCPT sagatavotos informatīvos materiālus - posterus un infografikas. Tie pieejami latviešu valodā! Izdrukā tos un izmanto savā prakses vietā pacientu izglītošanai.

Informatīvos materiālus lejuplādē šeit:

1. POSTERIS I
2. POSTERIS II
3. POSTERIS III
4. POSTERIS IV

5. INFORGRAFIKA I
6. INFOGRAFIKA II

 

   Lai parādītu sabiedrībai cik viegli ikdienas dzīvē ieviest veselības veicināšanas un izkustēšanās aktivitātes, LFA valde aicina biedrus iesaistīties īsa informatīva un aktīva materiāla tapšanā. Aicinām Jūs izveidot īsu (līdz 10 min.garu) video rullīti, kurā parādīti veidi kā izkustēties - visaptverošus uzdevumus veselības veicināšanai un profilaksei dažādām vecuma grupām, kurus var veikt piem., aktīvajā pauzē darba vai mājas vidē. Būtiski, lai videorullītis ir tādā formātā, kuru uzliekot skatītājs var veikt uzdevumu sekojot līdz runātājam. 

Piemēri tēmām, kuras iespējams atspoguļot video materiālā: 

 • līdzsvara treniņš;
 • elpošanas tehnikas; 
 • spēka vingrojumi piem. ķermeņa augšdaļai, ko iespējams veikt sēdus pozā; 
 • vingrojumi kritienu riska mazināšanai senioriem;
 • vingrojumi bērniem aktīvās pauzes nodrošināšanai; 
 • stiepšanās vingrojumi pēc aizvadītas sēdošas darba dienas; 
 • vingrojumi venozās atteces veicināšanai, u.c.

Aicinām Jūs līdz 5.09.2020. iesūtīt sagatavoto materiālu izmantojot https://wetransfer.com/ platformu. Apkoposim iesūtītos video1 un ievietosim LFA Youtube vietnē informējot par to sabiedrību. Saiti ar izveidoto video materiāli nosūtiet uz epastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Nosūtot video materiālu norādiet iesaistīto kolēģu vārdus, uzvārdus un epasta adreses. Kāpēc? Madbaltic 2020 dāvina fizioterapeitiem Vispasaules Fizioterapijas dienā ielūgumus uz Medbaltic izstādi! http://www.bt1.lv/medbaltica/ Ielūgumu saņemsiet elektroniskā veidā savā epastā. 

Atcerieties, šiem uzdevumiem jābūt piemērotiem dažādām vecuma grupām un vērstiem uz profilaksi. Sūdzību, sāpju, nepatīkamu sajūtu vai jautājumu gadījumā rekomendēts vērstiem pie fizioterapeita! Video materiāla nosaukumā atspoguļojiet, kam konkrētie uzdevumi domāti. Piem. elpošanas vingrojumi, kāju stiepšanas vingrojumi. 


Fizioterapeitus Latvijā Vispasaules Fizioterapjias dienā sveic Latvijas Supervizoru apvienība veidojot akciju ''Katram fizioterapeitam savu supervizoru!” Tā ir iespēja ikvienam no mums pieteikties uz bezmaksas supervīzijas nodarbību laika posmā no 4. - 15.Septembrim.

Kas ir supervīzija? Tas ir:

 • konsultatīvs atbalsts
 • vieta, kur pārskatīt un analizēt darbā radušās problēmsituācijas
 • vieta, kur apzināties savus resursus
 • emocionāls atbalsts
 • profesionāla kontrole
 • radošs un elastīgs process
 • veids kā profesionāli pilnveidoties
 • konfidenciāla. 


Supervīzijas var notikt gan individuāli, gan grupu vai komandas ietvaros. Vairāk par supervīziju, supervīzoriem, kas piedāvā bezmaksas sesijas un minēto piedāvājumu - skatiet šeit!!!


LFA patur tiesības video materiālu izvērtēt un nepublicēt Youtube vietnē.

LFA valde

Katram fizioterapeitam savu supervizoru!!!


    8. septembris fizioterapeitiem ir svētku diena, jo jau 12 gadus Latvijas Fizioterapeitu asociācija organizē Vispasaules Fizioterapeitu dienu Latvijā.
   Šis gads ir citāds. Covid 19 krīze ir skārusi mūs visus. Mēs apzināmies, ka šis gads mums visiem nav bijis viegls. Tāpēc sadarbībā ar Latvijas Supervizoru apvienību aicinām piedalīties speciāli fizioterapeitiem rīkotajās aktivitātēs! 

Lasīt tālāk ...

Supervīzijas palīdzības iespējas fizioterapeitiem.

Supervīzijas palīdzības iespējas fizioterapeitiem.

    Fizioterapija kļūst arvien pieprasītāka, jo pieaug iespējas un metodes palīdzēt pacientiem atgūt un uzlabot atsevišķu indivīdu un visas sabiedrības veselību. Fizioterapeits sniedz profesionālu pakalpojumu saviem pacientiem, kas pamatā balstas uz zināšanām, prasmēm un profesionālām kompetencēm. Bet efektīvs rehabilitācijas process ir atkarīgs ne tikai no profesionālās izglītības un pieredzes, bet arī no paša fizioterapeita emocionālās iesaistes terapeitiskajā procesā [35]. Līdzīgi kā citās palīdzošās profesijās, fizioterapeita personība ir nozīmīgs darba instruments. Ja speciālistam rodas emocionāls izsīkums, profesionāla izdegšana vai mazinās gandarījums par paveikto darbu, tas ietekmē ne tikai pašu fizioterapeitu, bet arī pacientu aprūpi un arī organizāciju, kurā strādā šis darbinieks [10].
    Psiholoģijas profesori Džons Norkross (Norcross) un Džeimss Gajs (Guy) apgalvo, ka ikviens profesionālis kādā savas profesionālās darbības posmā tiek konfrontēts ar jautājumu par adekvātām rūpēm par sevi. Svarīgi ir saprast, ka rūpes par sevi ietilpst gan personiskās, gan profesionālās attīstības procesā, jo dažādos profesionālās dzīves posmos speciālistam ir jāpārvar atšķirīgi izaicinājumi un grūtības [35]. Tātad, ikvienam palīdzošajās profesijās strādājošam speciālistam būtu regulāri jaizvērtē emocionālie, fiziskie, sociālie un garīgie līdzsvara faktori savā dzīvē. Lai veiktu šo izvērtējumu, nepieciešamas sevis apzināšanās (angļu val. self-awareness) un pašregulācijas prasmes [28, 48, 56]. Neapšaubāmi labāk ir iemācīties laikus atpazīt neuzkrītošās pazīmes, kas liecina par izdegšanu, nevis gaidīt iestājamies pilnīga emocionāla un fiziska nespēka stāvokli. Un ir gudri izstrādāt pašam savu stratēģiju, kā uzturēt sevi vitalitāti gan personīgi, gan profesionāli [35].
   Supervīzija ir konsultatīvs atbalsts, kuras mērķis ir paplašināt kompetences, nodrošināt un uzlabot profesionālo darba kvalitāti [30, 47]. Ja fizioterapijā, ļoti vienkāršoti sakot, galvenais instruments ir vingrojumi, tad supervīzijas galvenais instruments ir saruna.
    Fizioterapeita supervīzijas individuālais mērķis būtu attīstīt savu personību kā labu instrumentu un iemācīties strādāt gudri, lai uzturētu sevi labā profesionālā formā. Figlijs uzskata, ka realitātes apzināšanās ir bāze cīņā ar darba stresu. Riska faktoru un savu spēju apzināšanās palīdz tālākai efektīvai darba organizēšanai un uzlabo līdzjūtības faktoru [35, 41]. 

Lasīt tālāk ...

Kompensācijas ārstniecības personām par darbu reģionos

Veselības ministrija īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 9.2.5.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas”. Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās.


Projekta ietvaros ārstniecības personāls t.sk., FIZIOTERAPEITI,  kas reģistrēti ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveidi var pretendēt uz sekojošiem  kompensāciju veidiem:

 

 • vienreizēja kompensācija ārstniecības personām par darbu reģionos (un papildu kompensācija par katru ģimenes locekli);

 • ikmēneša uzturēšanās izmaksu kompensācija ārstniecības personām;

 • atbalsta pasākumu kompensācija ģimenes ārsta prakses pārņemšanai par specifisko zināšanu, informācijas un pieredzes nodošanu;


Projekta īstenošanas laiks:
no 2017. gada 1.decembra līdz 2023. gada 30. septembrim.

 

Plašāka informācija par ESF projektu Nr.9.2.5.0/17/I/001:

 www.talakizglitiba.lv
♦ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
♦ Tālruņi: 60003345, 67876087

No 13. maija tiek paplašināta veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība!!!

Cienījamie, kolēģi!

Ar veselības ministrijas rīkojumu, no 13. maija tiek paplašināta veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība, kas tāpat kā līdz šim tiks nodrošināta stingri ievērojot piesardzības pasākumus.

Lasīt tālāk ...

Aktuāla informācija LFA biedriem! (Informācija papildināta 01.04.2020)

Informācija LFA biedriem!

     Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju, Covid-19 vīrusa izplatīšanās ātrumu un ietekmi uz mūsu ikdienu kopumā, LFA valde aicina būt atbildīgiem, rūpēties par sevi un personām, kas vēršas pie Jums kā profesionāļiem! Iegūstiet ]informāciju no ticamiem informācijas avotiem un sekojiet līdz aktualitātei! 

     Apzinoties valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa ietekmi uz fizioterapiju un profesionālo darbību, izmaiņām ambulatoro prakšu ikdienas darba organizēšanā un potenciālajām izmaiņām uzņēmumu finansiālajā stabilitātē LFA valde, jau iepriekšējās nedēļas beigās, ir vērsusies Ministru kabinetā, Finanšu un Veselības ministrijās, aicinot rast risinājumu un iespējamu atblastu dīkstāves radīto seku finansiālās krīzes mazināšanai. Nozarē radušās dīkstāves sekas ir apzinātas un iespējamie risinājumi tiek meklēti arī sadarbībā ar LRPOA.

     Aicinām, mūs kā profesionāļus, meklēt radošus risinājumus šīs krīzes situācijas pārvarēšanai! Veicināt savstarpēju sadarbību un aicināt sabiedrību, arī sociālās distancēšanās un karantīnas laikā, būt fiziski aktīviem, nodrošinot nepieciešamo, PVO rekomendēto, fizisko aktivitāšu līmeni ikdienā. 

Lasīt tālāk ...

Page 1 of 3

Go to top