Supervīzijas palīdzības iespējas fizioterapeitiem.

Supervīzijas palīdzības iespējas fizioterapeitiem.

    Fizioterapija kļūst arvien pieprasītāka, jo pieaug iespējas un metodes palīdzēt pacientiem atgūt un uzlabot atsevišķu indivīdu un visas sabiedrības veselību. Fizioterapeits sniedz profesionālu pakalpojumu saviem pacientiem, kas pamatā balstas uz zināšanām, prasmēm un profesionālām kompetencēm. Bet efektīvs rehabilitācijas process ir atkarīgs ne tikai no profesionālās izglītības un pieredzes, bet arī no paša fizioterapeita emocionālās iesaistes terapeitiskajā procesā [35]. Līdzīgi kā citās palīdzošās profesijās, fizioterapeita personība ir nozīmīgs darba instruments. Ja speciālistam rodas emocionāls izsīkums, profesionāla izdegšana vai mazinās gandarījums par paveikto darbu, tas ietekmē ne tikai pašu fizioterapeitu, bet arī pacientu aprūpi un arī organizāciju, kurā strādā šis darbinieks [10].
    Psiholoģijas profesori Džons Norkross (Norcross) un Džeimss Gajs (Guy) apgalvo, ka ikviens profesionālis kādā savas profesionālās darbības posmā tiek konfrontēts ar jautājumu par adekvātām rūpēm par sevi. Svarīgi ir saprast, ka rūpes par sevi ietilpst gan personiskās, gan profesionālās attīstības procesā, jo dažādos profesionālās dzīves posmos speciālistam ir jāpārvar atšķirīgi izaicinājumi un grūtības [35]. Tātad, ikvienam palīdzošajās profesijās strādājošam speciālistam būtu regulāri jaizvērtē emocionālie, fiziskie, sociālie un garīgie līdzsvara faktori savā dzīvē. Lai veiktu šo izvērtējumu, nepieciešamas sevis apzināšanās (angļu val. self-awareness) un pašregulācijas prasmes [28, 48, 56]. Neapšaubāmi labāk ir iemācīties laikus atpazīt neuzkrītošās pazīmes, kas liecina par izdegšanu, nevis gaidīt iestājamies pilnīga emocionāla un fiziska nespēka stāvokli. Un ir gudri izstrādāt pašam savu stratēģiju, kā uzturēt sevi vitalitāti gan personīgi, gan profesionāli [35].
   Supervīzija ir konsultatīvs atbalsts, kuras mērķis ir paplašināt kompetences, nodrošināt un uzlabot profesionālo darba kvalitāti [30, 47]. Ja fizioterapijā, ļoti vienkāršoti sakot, galvenais instruments ir vingrojumi, tad supervīzijas galvenais instruments ir saruna.
    Fizioterapeita supervīzijas individuālais mērķis būtu attīstīt savu personību kā labu instrumentu un iemācīties strādāt gudri, lai uzturētu sevi labā profesionālā formā. Figlijs uzskata, ka realitātes apzināšanās ir bāze cīņā ar darba stresu. Riska faktoru un savu spēju apzināšanās palīdz tālākai efektīvai darba organizēšanai un uzlabo līdzjūtības faktoru [35, 41]. Supervīzijas palīdzības mērķis pēc Freudenbergera (Freudenberger) uzskatiem, ir līdzjūtības spēju palielināšana [20]. Tai pašā laikā, līdzjūtības gandarījums var kļūt par resursu cīņā ar darba stresoriem [55]. Kaut gan līdzjūtība ir intuitīva un, iespējams, nav “uztrenējama”, pastāv iespējas mainīt savu attieksmi un uzvedību, izrādot līdzjūtību [49]. Supervīzija palīdz uzlabot rūpes par sevi un attīstīt personisko balansu [6]. Ir daudzi pētījumi, kas pierāda apzināšanās (angļu val. Mindfulness, Self-awarness) programmu ietekmi uz darba stresoru mazināšanu ar noturīgu efektu [34].
    Lai ikdienā praktizētu supervīziju, svarīgs faktors ir supervizora izvēle. Latvijas Supervizoru apvienība (LSA), kas apvieno praktizējošus supervizorus no dažādām profesionālās darbības jomām, kopš 2014.gada veic supervizoru sertifikāciju, lai gādātu par supervīzijas pakalpojuma kvalitātes attīstību.

Pilnu rakstu par ''Supervīzijas palīdzības iespējas fizioterapeitiem'' lasi šeit.

 

 

No 13. maija tiek paplašināta veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība!!!

Cienījamie, kolēģi!

Ar veselības ministrijas rīkojumu, no 13. maija tiek paplašināta veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība, kas tāpat kā līdz šim tiks nodrošināta stingri ievērojot piesardzības pasākumus.

Lasīt tālāk ...

Kompensācijas ārstniecības personām par darbu reģionos

Veselības ministrija īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 9.2.5.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas”. Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās.


Projekta ietvaros ārstniecības personāls t.sk., FIZIOTERAPEITI,  kas reģistrēti ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveidi var pretendēt uz sekojošiem  kompensāciju veidiem:

 

  • vienreizēja kompensācija ārstniecības personām par darbu reģionos (un papildu kompensācija par katru ģimenes locekli);

  • ikmēneša uzturēšanās izmaksu kompensācija ārstniecības personām;

  • atbalsta pasākumu kompensācija ģimenes ārsta prakses pārņemšanai par specifisko zināšanu, informācijas un pieredzes nodošanu;


Projekta īstenošanas laiks:
no 2017. gada 1.decembra līdz 2023. gada 30. septembrim.

 

Plašāka informācija par ESF projektu Nr.9.2.5.0/17/I/001:

 www.talakizglitiba.lv
♦ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
♦ Tālruņi: 67876013, 60003345, 67876087

Informācija no Veselības ministrijas par ārkārtējo situāciju veselības aprūpes nozarē

     Ministrija informē, ka ārstniecības iestādēm, kas sniedz valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus un kuru darbību ietekmē Veselības ministra 2020. gada 25. marta rīkojums Nr. 59 “Par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas ierobežošanu ārkārtējās situācijas laikā” no Nacionālā veselības dienesta (turpmāk – NVD) saņems avansa maksājumus atbilstoši NVD izstrādātajai metodikai. Ņemot vērā neskaidrības saistībā ar ārkārtējās situācijas ilgumu un attiecīgi ārstniecības iestāžu iespējas nodrošināt 2020. gadā plānoto valsts apmaksāto pakalpojumu apjoma sniegšanu, Ministrija gatavo atbalsta mehānismu veselības nozarei, ko varēs piemērot ārkārtējās situācijas pārvarēšanai. 

Papildus vēršam Jūsu uzmanību, ka veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji, kas lielākoties nodrošina maksas pakalpojumu sniegšanu:

  • atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 26.marta noteikumiem Nr. 165 “Noteikumi par Covid-19 izraisītās krīzes skartiem darba devējiem, kuri kvalificējas dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem” kā krīzes skartie darba devēji var pieteikties dīkstāves pabalstam, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestam dīkstāves pabalsta iesniegumu par saviem darbiniekiem.
  • atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 31.marta noteikumiem Nr. 179 “Noteikumi par dīkstāves pabalstu pašnodarbinātām personām, kuras skārusi Covid-19 izplatība” kā krīzes skartie pašnodarbināta persona var pieteikties dīkstāves pabalstam.

     Attiecīgi veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem ir jāizvērtē kāda veida atbalsta pasākums ir atbilstošs tā situācijai un jāveic nepieciešamās darbības atbalsta saņemšanai.

Valsts sekretāre: Daina Mūrmane-Umbraško

Aktuāla informācija LFA biedriem! (Informācija papildināta 01.04.2020)

Informācija LFA biedriem!

     Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju, Covid-19 vīrusa izplatīšanās ātrumu un ietekmi uz mūsu ikdienu kopumā, LFA valde aicina būt atbildīgiem, rūpēties par sevi un personām, kas vēršas pie Jums kā profesionāļiem! Iegūstiet ]informāciju no ticamiem informācijas avotiem un sekojiet līdz aktualitātei! 

     Apzinoties valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa ietekmi uz fizioterapiju un profesionālo darbību, izmaiņām ambulatoro prakšu ikdienas darba organizēšanā un potenciālajām izmaiņām uzņēmumu finansiālajā stabilitātē LFA valde, jau iepriekšējās nedēļas beigās, ir vērsusies Ministru kabinetā, Finanšu un Veselības ministrijās, aicinot rast risinājumu un iespējamu atblastu dīkstāves radīto seku finansiālās krīzes mazināšanai. Nozarē radušās dīkstāves sekas ir apzinātas un iespējamie risinājumi tiek meklēti arī sadarbībā ar LRPOA.

     Aicinām, mūs kā profesionāļus, meklēt radošus risinājumus šīs krīzes situācijas pārvarēšanai! Veicināt savstarpēju sadarbību un aicināt sabiedrību, arī sociālās distancēšanās un karantīnas laikā, būt fiziski aktīviem, nodrošinot nepieciešamo, PVO rekomendēto, fizisko aktivitāšu līmeni ikdienā. 

Lasīt tālāk ...

Aktualitātes saistība ar Covid-19 (Informācija papildināta 01.04.2020.)

Aktualitātes saistība ar Covid-19

     Tā ka fizioterapeita darbs bieži saistīts ar ciešu kontaktu ar personām, LFA aicina izvērtēt savas profesionālās darbības norisi un iespējas maksimāli mazināt ciešu kontaktu. Izvērtējiet savas darba vides iespējas nodrošināt prevencijas pasākumus un strādāt droši! 


Informācija ambulatoru pakalpojuma sniedzējiem

     Ar 25. marta lēmumu un grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" pilnā apjomā pieejami šeit: http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu (konsolidētā versija) valdība, kopā ar veselību ministriju nosaka papildus piesardzības pasākumus Covid-19 izplatības ierobežošanai. Veselības ministrija ir pieņēmusi lēmumu par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas ierobežojumiem gan valsts, gan privātajās ārstniecības iestādēs. No 27.marta ambulatori rehabilitācijas pakalpojumi jānodrošina personām ar akūtajā vai subakūtajā posmā, kurām šī pakalpojuma atlikšana var radīt invalidizācijas riskus un/vai darbaspēju zaudēšanu, tai skaitā bērniem, kuriem rehabilitācijas pakalpojumu atlikšana saistīta ar ievērojamu funkcionēšanas traucējumu pasliktināšanos. Pārējo ambulatoro pakalpojumu sniegšana uz brīdi ir apturēta! 

Lasīt tālāk ...

Par ārkārtējās situācijas izsludināšana valstī

Saistībā Covid-19 vīrusa izplatību Latvijā līdz šī gada 14. aprīlim izsludināta ārkārtējā situācija, nosakot virkni stingru ierobežojošu pasākumu. 

♦ Aicinām iespēju robežās atcelt, pārcelt un neplānot darba braucienus un komandējumus uz Covid-19 skartajām valstīm un teritorijām, no kurām atgriežoties ir jāveic īpaši piesardzības pasākumi, atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) tīmekļa vietnē www.spkc.gov.lv publicētajai informācijai.

♦ Slimību profilakse un kontroles centrs ir sagatavojis informatīvos materiālus, par to kā rīkoties ārstniecības iestādēm un sabiedrībai - Vizuālos materiālus apskati šeit.

♦ Ieteikumi ambulatorām ārstniecības iestādēm sākotnējai rīcībai jaunā koronovīrusa infekcijas (Covid-19) aizdomu gadījumā - LASI ŠEIT!!! 

Lai pasargātu sevi no ikvienas elpceļu infekcijas jāievēro šai pasākumi (sagatavojis SPKC):

• BIEŽI MAZGĀ ROKAS
• IEVĒRO DISTANCI UN IZVAIRIES NO TUVA KONTAKTA AR CILVĒKU KURŠ SLIMO AR AKŪTU ELPCEĻU INFEKCIJU
• KLEPOJOT UN ŠĶAUDOT IZMANTO VIENREIZLIETOJAMĀS SALVETES UN PĒC TAM NOMAZGĀ ROKAS
• JA TOMĒR ESI SASTAPIES AR JAUNĀ KORONOVĪRUSA 2019-nCoV INFEKCIJAS AVOTU (piemĒram ceļojot) , SASLIMŠANAS SIMPTOMI VAR PARĀDĪTIES 14 DIENU LAIKĀ.
ŠĀDĀ GADĪJUMĀ:
1. - paliec mājās.
2. - sazinies ar ģimenes ārstu pa telefonu
3. - seko ārsta rekomendācijā

 

LFA valdes informācija par manipulāciju kodiem un apmaksas nosacījumiem ambulatoram fizioterapijas pakalpojumam

A. god., Ļ. cien. kolēģi!

Latvijas Fizioterapeitu asociācijas (LFA) valde aktīvi piedalās sarunās ar Nacionālo Veselības dienestu (NVD) un Veselības ministriju (VM) organizētajās sanāksmēs par ambulatora rehabilitācijas pakalpojuma apmaksas nosacījumu maiņu un jauno tarifu ieviešanu. 

Lai veiksmīgi nodrošinātu valsts apmaksātu ambulatoru rehabilitācijas pakalpojumu no 2020.gada 1. aprīļa LFA Nacionālajam Veselības dienestam ierosina mainīt šādus punktus un noteikt prasības ārstniecības iestādēm, kas sniedz valsts apmaksātu ambulatoru rehabilitācijas pakalpojumu.

Lasīt tālāk ...

Page 1 of 3

Go to top