II Latvijas Fizioterapeitu konference

7. septembris sabiedrībai un pacientiem.

Latvijas fizioterapeitu asociācija un Psihiskās veselības apakšgrupa vēlas vērst jūsu uzmanību uz aktivitātēm sabiedrībai, kas saistītas ar fizioterapiju un psihiskās veselības lomu tajā. 

    LFA kopā ar divām darba grupām izstrādā uz pierādījumiem balstītu teorētisku materiālu par fizioterapijas ietekmi uz psihisko veselību gan ārstniecībā, gan profilaksē, kas augusta pēdējā nedēļā tiks nodots Jums -  rakstiskā, grafiskā un audiovizuālā formātā. 

   Jūs, savukārt, esat aicināti savās klīnikās, prakses vietās, pašvaldībās un rajonos plānot aktivitātes, ar kurām informēsiet sabiedrību un/vai savus pacientus par psihiskās veselības saistību ar fizisko veselību. Tās var būt, piemēram, informatīvas lekcijas, kas balstītas uz LFA piedāvāto materiālu, sabiedriski pieejamas fiziskās aktivitātes svaigā gaisā vai citas aktivitātes, kas uzlabo psihoemocionālo stāvokli. 

   Lai mērķis kopīgi īstenotos, LFA piedāvā tēmas pētniecisko daļu, rezultātus jums nododot augusta pēdējā nedēļā. No jūsu puses gaidām informāciju par to, kādas aktivitātes, kur un kādai auditorijai plānojat, sūtot to uz e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Informāciju vienoti ievietosim LFA mājaslapā un Facebook lapā un uz šiem resursiem atsauksimies arī preses relīzē, nodrošinot lielākas sabiedrības daļas informētību par Jūsu plānotajām aktivitātēm.

Lai pievēršanās garīgās veselības jautājumam nav vienas dienas aktivitāte, savas idejas esat aicināti realizēt gan pirms, gan pēc 7.septembra!

LFA indentifikācijas kartes (ID kartes)

Cienījamie Latvijas Fizioterapeitu asociācijas biedri,

11.07.2018 Latvijas Fizioterapeitu asociācijas (LFA) valdes sēdē tika pieņemts lēmums tuvākajā laikā LFA biedriem sadarbībā ar Evisit ieviest asociācijas plastikāta identifikācijas kartes (ID kartes). Šīs kartes sniegs Evisit piedāvātās privilēģijas Latvijas Fizioterapeitu asociācijas biedriem. Uzrādot personīgi ID biedra karti Jūs varēsiet ne tikai ļoti ātri un ērti reģistrēties LFA semināros, bet arī citu organizāciju pasākumos, kuros reģistrāciju nodrošina Evisit.

Ja tuvākajā laikā plānojat apmeklēt LFA rīkotos seminārus vai II Latvijas Fizioterapeitu konferenci, lai reģistrācija notiktu bez liekas aizķeršanās, kartes nepieciešams pasūtīt līdz 17. augustam. 

Nepieciešamā informācija:

  • Jūsu vārds/uzvārds; 
  • Piederība asociācijai (LFA);
  • Jūsu foto (foto jāatbilst personas apliecinošo dokumentu fotogrāfijas prasībām);

Lai veiksmīgi noritētu ID karšu ieviešana, dodieties uz šo saiti un rīkojaties atbilstoši norādījumiem: https://www.evisit.eu/lv/membership_cards/add
Gatavās kartes plānots izsūtīt uz Jūsu norādīto adresi.


LFA ikvienam biedram nodrošina pirmreizēju ID kartes izgatavošanu, sedzot nepieciešamos izdevumus, taču kartes nozaudēšanas gadījumā, tā būs jāizgatavo atkārtoti, sazinoties ar Evisit, biedram pašam veicot maksājumu 10 EUR apmērā uz LFA kontu ar norādi “LFA ID kartes atjaunošana”.


Jautājumu un neskaidrību gadījumā sazinieties ar Evitu Legzdiņu, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ar cieņu,
LFA valde

Kā kļūt par Latvijas Fizioterapeitu asociācijas biedru???

LFA statūti (redakcija no 2015. gada 25. marta) 4. nodaļa.

4.1.
 Biedrībā var iestāties fizioterapeiti, fizioterapeitu asistenti un fizioterapijas specialitātes studenti. Fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, kura vēlas kļūt par Biedrības biedru, iesniedz noteiktas formas rakstisku pieteikumu – iesniedzot to elektroniskā formā vai nosūtot pa pastu. Pieteikuma formu nosaka Biedrības valde. Pretendentam jāiemaksā iestāšanās nauda biedru sapulces noteiktajā apmērā. 

Jauno biedru ONLINE reģistrācija sadaļā LFA --> Biedri --> Biedru reģistrācija

4.2.
 Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. (...) Lēmums pieteicējam tiek paziņots rakstveidā vai elektroniski mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas. 

LFA BIEDRU NAUDA

Pēc LFA statūtiem:
♦ Biedru naudas apmērs 20 € gadā, fizioterapijas studentiem - 10 € gadā. 
♦ Biedru naudas iemaksu par katru gadu jāveic līdz 28. februārim.

Jaunajiem biedriem un arī tiem kuri atkārtoti reģistrējas pēc izslēgšanas LFA papildus jāiemaksā VIENREIZĒJA iestāšanas maksa 10 €

Satūtu grozījumi veikti atkārtotā biedru kopsapulcē 2015. gada 26. martā. 
Protokolu lasi šeit!

Kontaktinformācija

Latvijas Fizioterapeitu asociācija

Reģ. Nr. 40008011680

Veczariņu iela 12, Rāmava

Ķekavas novads

Latvija, LV-2111

e-pasts: fizioterapeitiem@gmail.com 


LFA rekvizīti: 

Latvijas Fizioterapeitu asociācija, 
Reģ. Nr. 40008011680 
SEB banka 
Kods: UNLALV2X 
Konta nr.: LV68UNLA0034102263100

Pieslēgties

Go to top