akcija - ''Nolaid karogu, iededz sveci!''

    "Latvijas Ārstu biedrība (LĀB) un Latvijas jauno ārstu asociācija (LJĀA) aicina visus veselības aprūpes speciālistus piedalīties aktivitātēs un paust savu nostāju par veselības aprūpes speciālistu darba algas palielināšanu un finansējuma palielināšanu veselības aprūpei kopumā. No 8. līdz 13. novembrim visā Latvijā tiks īstenota akcija – ''Nolaid karogu, iededz sveci!'', kuras ietvaros Latvijas lielākās slimnīcas, ģimenes ārstu prakses un sabiedrībā zināmi cilvēki aizdegs reālas un digitālas sveces, kā arī pusmastā nolaidīs Latvijas karogu.

    Atbalstot citus veselības aprūpes speciālistus, Latvijas Fizioterapeitu asociācija (LFA) piekrīt, ka vispārējā finansējuma palielināšana un samaksas par pakalpojumu izlīdzināšana ar privāto sektoru, veicinātu arī fizioterapeitu interesi un motivāciju strādāt un sniegt valsts atmaksātus pakalpojumus. Vispārējs finansējuma palielinājums veselības aprūpes jomai nepieciešams gan speciālistu darba algu palielināšanai, gan arī nozares sakārtošanai. Vienlaikus, finansējuma pieaugums prasa arī efektīvu tā izmantošanu. Nodrošināt pacientam pieejamu un savlaicīgu kvalitatīva un mērķtiecīga medicīnas pakalpojuma saņemšanu — kā ārstēšanu tā rehabilitāciju — pēctecīgu turpmāko ārstēšanu un aprūpi — šos pašsaprotamos mērķus var sasniegt vienīgi atbildīgi un pietiekamā apjomā ieguldot veselības aprūpes sistēmā. 

    LFA, atbalstot akciju un vēlreiz apliecinot solidaritāti ar visām ārstniecības personām centienos panākt godīgu un ieguldītajam darbam atbilstošu atalgojumu, aicina iestāties par likumu ievērošanu un vienlaikus uzsākt diskusiju — kas ir kvalitatīvs veselības aprūpes pakalpojums un ko esam gatavi darīt, lai šādu pakalpojumu nodrošinātu Latvijas kontekstā!"

Uz tikšanos!

LFA valde

Izmaiņas LFA biedru naudā sākot ar 2020. gadu!!!

ASOCIĀCIJAS BIEDRU ATKĀRTOTĀ KOPSAPULCĒ, KAS NOTIKA 2019. gada 28. martā, LFA BIEDRI NOBALSOJA PAR PRIEKŠLIKUMU MAINĪT IKGADĒJO BIEDRU NAUDAS IEMAKSAS APJOMU:

• Biedrības biedri maksā biedru naudu, kas ir 30 euro kalendārajā gadā.
  Attiecas uz iemaksām, kas tiks maksātas par 2020. gadu.
• Fizioterapijas studenti maksā 50% no noteiktās biedru naudas 15 euro sākot ar 2020. gadu.

• Ja neesat vēl samaksājuši biedru naudu par 2019. gadu, lūdzu, veiciet iemaksu iepriekš noteikto 20 euro apjomā.

 

 

 

 

 

Kontaktinformācija

Latvijas Fizioterapeitu asociācija

Reģ. Nr. 40008011680

Veczariņu iela 12, Rāmava

Ķekavas novads

Latvija, LV-2111

e-pasts: fizioterapeitiem@gmail.com 


LFA rekvizīti: 

Latvijas Fizioterapeitu asociācija, 
Reģ. Nr. 40008011680 
SEB banka 
Kods: UNLALV2X 
Konta nr.: LV68UNLA0034102263100

Pieslēgties

Go to top