Latvijas Fizioterapeitu asociācijas seminārs

2018. gada 24. marts

SEMINĀRS un BIEDRU KOPSAPULCE

Norises vieta: BA ''Turība'', Graudu iela 68

Detalizēta informācija sekos!!!

BALTIJAS SPORTA MEDICĪNAS KONGRESS, RĪGA 2018., 20.-21. APRĪLIS

Online reģistrācija jau sākusies - LFA biedriem  līdz 28. februārim lētāk!!!

   Norises vieta: 
   Latvijas Nacionālā bibliotēka,
   Mūkusalas iela 3, Rīga

   Tēžu iesniegšana: pagarināta līdz 28. februārim

   Kongresa valoda:  Angļu valoda

   Tīmekļa vietne: www.ibsmc2018.lv

Jelgavas domes projekts - vingrošanas nodarbības senioriem un personām ar invaliditāti

Projekts "Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, 1.kārta":

''Veselību veicinošas vingrošanas grupu nodarbības iedzīvotājiem virs 54 gadu vecuma un personām ar invaliditāti''

Jelgavas pilsētas dome Eiropas Savienības projekta ietvaros realizē vingrošanas nodarbības senioriem un personām ar invaliditāti Jelgavas pilsētā. Veselību veicinošu vingrošanas grupu nodarbības ar mērķi veicināt vispārējo veselību un fizisko aktivitāti. Vingrojumi muskuļu spēka palielināšanai, izturības un koordinācijas trenēšanai, sirds veselības veicināšanai, organisma tonizēšanai, ņemot vērā katra grupas dalībnieka individuālās spējas. Mērķa grupa - VSAC "Zemgale" filiāle "Jelgava" klienti.

Piedāvājums jāiesniedz: 2018. gada 20. februāris
Līguma darbības laiks: 15.02.2018. - 31.12.2018.
Pakalpojuma sniegšanas vieta: VSAC "Zemgale" filiāle "Jelgava" Kalnciema ceļš 109

Detalizētu informāciju lasi šeit.

Apsveicam!


Šogad 9. februārī, svinīgā ceremonijā kultūras pilī „Ziemeļblāzma”
Latvijas Ārstu biedrība pasniedza „Gada balvu medicīnā 2017”

„Gada balvu medicīnā 2017” 
„Gada funkcionālais speciālists”: 

Ilona Dorofejeva

Fizioterapeite un kraniosakrālā terapeite,
„Veselības centrs 4”, RīgaLatvijas Fizioterapeitu asociācija

LFA BIEDRU NAUDA

Pēc LFA statūtiem:
♦ Biedru naudas apmērs 20 € gadā, fizioterapijas studentiem - 10 € gadā. 
♦ Biedru naudas iemaksu par katru gadu jāveic līdz 28. februārim.

Jaunajiem biedriem un arī tiem kuri atkārtoti reģistrējas pēc izslēgšanas LFA papildus jāiemaksā VIENREIZĒJA iestāšanas maksa 10 €

Satūtu grozījumi veikti atkārtotā biedru kopsapulcē 2015. gada 26. martā. 
Protokolu lasi šeit!

Kā kļūt par Latvijas Fizioterapeitu asociācijas biedru???

LFA statūti (redakcija no 2015. gada 25. marta) 4. nodaļa.

4.1.
 Biedrībā var iestāties fizioterapeiti, fizioterapeitu asistenti un fizioterapijas specialitātes studenti. Fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, kura vēlas kļūt par Biedrības biedru, iesniedz noteiktas formas rakstisku pieteikumu – iesniedzot to elektroniskā formā vai nosūtot pa pastu. Pieteikuma formu nosaka Biedrības valde. Pretendentam jāiemaksā iestāšanās nauda biedru sapulces noteiktajā apmērā. 

Jauno biedru ONLINE reģistrācija sadaļā LFA --> Biedri --> Biedru reģistrācija

4.2.
 Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. (...) Lēmums pieteicējam tiek paziņots rakstveidā vai elektroniski mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas. 

Eiropas Profesionālā karte (EPC)

Ekonomikas ministrija, kā Nacionālais IMI koordinators, informē, ka sākot ar 2016.gada 18.janvāri Eiropas Profesionālās kartes (EPK) modulis IMI sistēmā ir uzsācis darbību, un iestādes, kas iesaistītas EPK pieteikumu apstrādē, var sākt saņemt profesionāļu pieteikumus.

Izmantojot Eiropas profesionālās kartes (EPC) elektronisko procedūru, jūs varat panākt, lai jūsu profesionālo kvalifikāciju atzīst citā ES valstī. Tā kvalifikācijas atzīšanu var nokārtot vieglāk un ātrāk nekā tradicionālajā procedūrā, turklāt EPC procedūra ir pārredzamāka: jūs varat sekot līdzi sava pieteikuma virzībai internetā un atkārtoti izmantot jau augšupielādētus dokumentus, lai iesniegtu jaunus pieteikumus citās valstīs.

Pagaidām varat izmantot Eiropas profesionālās kartes (EPC) procedūru tikai tad, ja esat:
♦ vispārējās aprūpes māsa,
♦ farmaceits,
♦ fizioterapeits,
♦ kalnu gids,
♦ nekustamā īpašuma aģents.

Informācija par EPK ir pieejama vietnē Tava Eiropa - lasi šeit.

LV Eiropas profesionālā karte - EPC https://youtu.be/5BvlTrJwuc0

Kontaktinformācija

Latvijas Fizioterapeitu asociācija

Reģ. Nr. 40008011680

Veczariņu iela 12, Rāmava

Ķekavas novads

Latvija, LV-2111

e-pasts: fizioterapeitiem@gmail.com 


LFA rekvizīti: 

Latvijas Fizioterapeitu asociācija, 
Reģ. Nr. 40008011680 
SEB banka 
Kods: UNLALV2X 
Konta nr.: LV68UNLA0034102263100

Pieslēgties

Go to top